Đất Xanh Services phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, tỷ lệ 15%

Đất Xanh Services thông báo 26/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

 CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services) thông báo 26/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hiện nay, CTCP Tập đoàn Đất Xanh sở hữu 56,28% vốn điều lệ của Đất Xanh Services.
Hiện nay, CTCP Tập đoàn Đất Xanh sở hữu 56,28% vốn điều lệ của Đất Xanh Services.

Theo đó, công ty phát hành 23.641.280 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, tỷ lệ 6,6% và 30.088.901 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 8,4%. Như vậy, công ty sẽ phát hành 53.730.181 cổ phiếu cho cổ đông, tỷ lệ 15%. Đây là phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 9/12/2021 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hiện nay, vốn điều lệ của Đất Xanh Services đạt 3.582 tỷ đồng, tương đương 358.201.208 cổ phiếu đang lưu hành. Trong đó, CTCP Tập đoàn Đất Xanh sở hữu 56,28%; Victory Holding Investment Ltd sở hữu 8,1% sẽ là những đơn vị nhận nhiều cổ phiếu nhất trong đợt phát hành sắp tới của Đất Xanh Services.

Kết thúc năm 2021, công ty đạt 4.371 tỷ đồng doanh thu, tăng 33,2% so cùng kỳ năm trước (YoY); 539 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ, giảm 38,3% YoY. Như vậy, công ty vượt 3% kế hoạch doanh thu và chỉ hoàn thành 67% kế hoạch lợi nhuận.

Với kết quả này, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.566 đồng nên công ty sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021, tỷ lệ 10%. Theo đó, sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Đất Xanh Services sẽ phát hành 41.193.138 cổ phiếu cho cổ đông, tỷ lệ 10%. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của Đất Xanh Services tăng lên 4.531 tỷ đồng, tương đương 453.124.527 cổ phiếu lưu hành.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (tỷ đồng) của Đất Xanh Services.
Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (tỷ đồng) của Đất Xanh Services.

Năm nay, Đất Xanh Services đặt mục tiêu 8.400 tỷ đồng doanh thu, tăng 92% YoY; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 1.250 tỷ đồng, tăng 132% YoY.

Sau khi lập đỉnh vào cuối tháng 2/2022, cổ phiếu DXS của Đất Xanh Services đã có pha giảm giá mạnh đến 45%. Đóng cửa ngày 19/5, DXS đạt 22.900 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường ở mức 8.203 tỷ đồng.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và cuộc sống