Đầu tư gần 700 tỷ đồng làm 2,7km nối hai tuyến cao tốc phía Bắc

Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định phê duyệt đầu tư dự án đầu tư tuyến nối Cao tốc Nội Bài - Lào Cai với Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, tổng mức đầu tư dự án là hơn 692,5 tỷ đồng.

Theo phương án được duyệt, dự án được đầu tư chiều dài hơn 2,7km; quy mô đường cao tốc cấp 100, vận tốc thiết kế 100km/h, đầu tư mở rộng 2 làn xe bên trái đường hiện hữu, đảm bảo quy mô hoàn thiện 4 làn xe, bề rộng nền đường 24,75m. Đường gom được đầu tư tối thiểu quy mô đường giao thông nông thôn cấp B, bề rộng nền đường 5m, bề rộng mặt đường 3,5m.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Với phương án trên, tổng mức đầu tư dự án là hơn 692,5 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư là hơn 106 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 423 tỷ đồng; chi phí thiết bị 0,19 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án gần 6 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gần 25 tỷ đồng; chi phí khác hơn 41 tỷ đồng và chi phí dự phòng hơn 90 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án là cơ bản hoàn thành năm 2025.

Đối với hệ thống thu phí, giao thông thông minh (ITS), kiểm tra tải trọng xe, trạm dừng nghỉ, trước mắt dự án chỉ xây dựng hạ tầng của hệ thống giao thông thông minh (bể cáp kỹ thuật, ống bảo vệ cáp...) trên tuyến.

Trong quá trình thực hiện tiếp theo, chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra căn cứ các chủ trương của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và quy định pháp luật, tiếp tục nghiên cứu đầu tư đảm bảo thống nhất với tuyến Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ và đường Hồ Chí Minh đoạn Phú Thọ - Cổ Tiết,… đảm bảo đồng bộ, thuận lợi trong khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Bộ Giao thông Vận tải giao Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án tuân thủ quy định; thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư dự án theo quy định pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trong quá trình quản lý, thực hiện dự án, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng, pháp luật về đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Thành Nam

Theo Tài chính doanh nghiệp