Trình Chính phủ phương án đầu tư PPP cao tốc Tp.HCM - Mộc Bài hơn 19.600 tỷ đồng

UBND Tp.HCM vừa có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Tp.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT.

UBND Tp.HCM vưa có Tờ trình số 3080/TTr - UBND đề nghị Thủ tướng xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tp.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT.

Tại Tờ trình này, UBND Tp.HCM khẳng định Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả Dự án và các tài liệu liên quan đã được giải trình, làm rõ, hoàn thiện theo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định liên ngành; đảm bảo đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án theo quy định.

Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tp.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1), Dự án có điểm đầu giao với đường vành đai 3 Tp.HCM thuộc huyện Củ Chi, Tp.HCM; điểm cuối kết nối vào Quốc lộ 22 (tại lý trình Km53+850) thuộc huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Trình Chính phủ phương án đầu tư PPP cao tốc Tp.HCM - Mộc Bài trị giá 19.617 tỷ đồng (Ảnh minh họa).
Trình Chính phủ phương án đầu tư PPP cao tốc Tp.HCM - Mộc Bài trị giá 19.617 tỷ đồng (Ảnh minh họa).

Tổng chiều dài dự án khoảng 50,977km, trong đó đoạn qua địa phận Tp.HCM là 24,66km, đoạn qua tỉnh Tây Ninh là 26,317km. Theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến cao tốc Tp.HCM – Mộc Bài có quy mô 6 làn xe cao tốc.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 1, dự án được xây dựng với quy mô 4 làn xe cao tốc với chiều rộng nền đường 25,5 m; giải phóng mặt bằng một lần theo quy mô 6 làn xe cao tốc toàn tuyến, đạt tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 120 tương đương vận tốc thiết kế 120 km/h.

Dự án dự kiến đầu tư xây dựng 8 nút giao liên thông, trong đó 5 nút giao được đầu tư trong Dự án Tp.HCM - Mộc Bài (Vành đai 3, Tỉnh lộ 8, Đường tỉnh 787B, Quốc lộ 22B, Quốc lộ 22); 3 nút giao được đầu tư trong dự án khác (Vành đai 4, đường Hồ Chí Minh, cao tốc Gò Dầu - Xa Mát). Trong giai đoạn 1 sẽ xây dựng 4 nút giao khác mức liên thông (Vành đai 3, Tỉnh lộ 8, Đường tỉnh 787B, Quốc lộ 22B) và 1 vị trí cuối tuyến giao bằng với Quốc lộ 22.

Tổng mức đầu tư sơ bộ Dự án là 19.617 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng và thiết bị (bao gồm 2.900 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng công trình bằng vốn ngân sách Tp.HCM) là 9.273 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư, chi phí khác (đã bao gồm chi phí chuẩn bị dự án khoảng 45 tỷ đồng) là 695 tỷ đồng; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật (đã bao gồm chi phí dự phòng) là 6.774 tỷ đồng; chi phí dự phòng khối lượng xây lắp, thiết bị và trượt giá là 1.594 tỷ đồng; lãi vay trong quá trình xây dựng là 1.281 tỷ đồng.

Phần vốn Nhà nước tham gia Dự án là 9.674 tỷ đồng, chiếm 49,31% tổng mức đầu tư dự án, trong đó phần vốn Trung ương tham gia là 2.872 tỷ đồng, hỗ trợ cho công tác giải phóng mặt bằng Dự án (chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua Tp.HCM là 1.368 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua tỉnh Tây Ninh là 1.504 tỷ đồng).

Phần vốn ngân sách Tp.HCM là 6.802 tỷ đồng (chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua Tp.HCM là 3.902 tỷ đồng; chi phí hỗ trợ xây dựng công trình là 2.900 tỷ đồng).

Phần vốn nhà đầu tư BOT là 9.943 tỷ đồng (bao gồm 45 tỷ đồng chi phí chuẩn bị dự án theo Khoản 1 Điều 73 của Luật PPP được bố trí trước từ nguồn vốn Ngân sách Thành phố và sẽ được nhà đầu tư được lựa chọn hoàn trả lại cho ngân sách Thành phố), chiếm 50,69% tổng mức đầu tư Dự án.

Theo tính toán, thời gian hoàn vốn Dự án dự kiến 14 năm 10 tháng; thời gian thực hiện hợp đồng: dự kiến 16 năm 9 tháng. Hết thời hạn, nhà đầu tư chuyển giao công trình cho cơ quan có thẩm quyền quản lý.

UBND Tp.HCM dự kiến thời gian thực hiện Dự án là từ năm 2024 - 2029, trong đó, thời gian chuẩn bị Dự án là năm 2024; lựa chọn nhà đầu tư là từ năm 2024 - 2025; giải phóng mặt bằng, tái định cư là từ năm 2024 - 2025; khởi công dự án vào tháng 6/2025; thi công xây dựng công trình là từ năm 2025 - 2027.

 

UBND TP.HCM dự kiến phân chia Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) thành 4 dự án thành phần.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng đường cao tốc Tp.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức PPP; tổng mức đầu tư 10.421 tỷ đồng. UBND TP.HCM là Cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện

Dự án thành phần 2: đầu tư xây dựng đường gom dân sinh, cầu vượt ngang đường cao tốc; tổng mức đầu tư 2.422 tỷ đồng. Dự án được đầu tư theo phương thức đầu tư công, UBND Tp.HCM là Cơ quan chủ quản.

Dự án thành phần 3: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc Tp.HCM - Mộc Bài đoạn qua Tp.HCM; tổng mức đầu tư 5.270 tỷ đồng. Dự án đầu tư theo phương thức đầu tư công, UBND Tp.HCM là Cơ quan chủ quản

Dự án thành phần 4: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc Tp.HCM - Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh; tổng mức đầu tư 1.504 tỷ đồng. Dự án đầu tư theo phương thức đầu tư công, UBND tỉnh Tây Ninh là Cơ quan chủ quản.

Nguyễn Triệu

Theo Tài chính doanh nghiệp