Đầu tư LDG: Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng bị bán giải chấp 713.000 cổ phiếu

Lãnh đạo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư LDG (HoSE: LDG).

Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT công ty vừa bán ra 713.000 cổ trong ngày 28/10. Sau giao dịch, ông Hưng giảm sở hữu từ 11,29% về còn 11% vốn điều lệ tại công ty. 

Lý do được ông Hưng đưa ra là do công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu LDG.

Bối cảnh bán ra của ông Hưng là cổ phiếu LDG liên tục bị bán tháo và giảm mạnh. Tính từ ngày 7/1 đến ngày 28/10, cổ phiếu LDG giảm 79,6% từ 27.300 đồng về 5.560 đồng/cổ phiếu.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2022, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt gần 7 tỷ đồng, giảm 94,5% so với cùng kỳ đến từ việc bán hàng hoá bất động sản. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế đạt 5,6 tỷ đồng, giảm gần 84% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, Đầu tư LDG kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm 0,18 tỷ đồng, giảm 68 tỷ đồng so với cùng kỳ. Ngoài ra, doanh thu tài chính ghi nhận 71,44 tỷ đồng, tăng gần 70 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí tài chính tăng 257%, tương ứng tăng thêm hơn 25 tỷ đồng lên 34,7 tỷ đồng.

Cùng với đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 78%, tương ứng tăng thêm 12,84 tỷ đồng lên 29,31 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, công ty thoát lỗ chủ yếu ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến. Theo đầu tư LDG, doanh thu tài chính chủ yếu ghi nhận 70,5 tỷ đồng lãi hợp tác đầu tư và phạt chậm thanh toán so với cùng kỳ không ghi nhận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt 146,35 tỷ đồng, giảm gần 42% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 19,79 tỷ đồng, giảm 54,8% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2022, Đầu tư LDG đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.337 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, công ty mới hoàn thành 6,2% kế hoạch doanh thu và 6,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Anh Phan

Theo VietnamFinance