Đầu tư tuyến đường sắt 7 tỷ USD nối ĐB Sông Cửu Long lên TP. HCM

Ban Quản lý dự án đường sắt l(Bộ GTVT) đã bố trí vốn để lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và hiện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Bộ GTVT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp về việc sớm xem xét đầu tư xây dựng tuyến đường sắt kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với TP. HCM và các khu vực khác để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa, tạo sức bật cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Trả lời kiến nghị này, Bộ GTVT thống nhất với kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp về việc sớm đầu tư xây dựng tuyến đường sắt kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với TP. HCM.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt TP. HCM - Cần Thơ, chiều dài khoảng 174 km đi qua 06 tỉnh/thành phố, đường đôi, khổ 1435mm, lộ trình nghiên cứu, đầu tư trước năm 2030, Bộ GTVT cho biết.

Với vai trò quan trọng kết nối trung tâm Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với trung tâm Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ cung ứng hàng hóa của vùng ra thị trường tiêu thụ.

Đến nay, Bộ GTVT đã giao Ban Quản lý dự án đường sắt là chủ đầu tư, đã bố trí vốn để lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và hiện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Đây là dự án có quy mô lớn (sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 7 tỷ USD), công nghệ, kỹ thuật phức tạp nên cần phải nghiên cứu cẩn trọng, toàn diện, kỹ lưỡng, đánh giá một cách khách quan, khoa học, đặc biệt là cân đối bố trí nguồn lực. Bộ GTVT cho biết sẽ phấn đấu hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền nhằm làm cơ sở huy động nguồn lực triển khai trước năm 2030.

Đức Hoàng

Theo VietnamFinance