Đề xuất giao ACV nghiên cứu đầu tư sân bay Long Thành giai đoạn 2

Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị xem xét, giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam lập nghiên cứu phương án triển khai giai đoạn 2 của dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai giai đoạn 2 của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng xem xét, giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV lập nghiên cứu phương án triển khai giai đoạn 2 của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trong thời gian vừa qua, Bộ GTVT đã có các văn bản đề nghị ACV nghiên cứu phương án triển khai giai đoạn 2 của Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, báo cáo bộ để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Chính phủ.

Dự án sân bay Long Thành đang được triển khai.
Dự án sân bay Long Thành đang được triển khai.

Trước đó Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 251/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Dự án). Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, hoàn thiện tiến độ hoàn thành dự án thành phần bảo đảm không để ảnh hưởng đến toàn bộ Dự án.

Về triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư các dự án thành phần chịu trách nhiệm tổ chức thi công dự án của mình theo quy định, Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức điều phối tổng thể để đảm bảo kết nối đồng bộ giao diện giữa các dự án thành phần của Dự án.

Đối với Dự án thành phần 1 (Trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước), Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư các hạng mục, dự án xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai chi tiết, trong đó có thời điểm khởi công, thời điểm hoàn thành, xác định đường găng (gantt) tiến độ, gửi Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/6/2024.

Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc xây dựng Trạm kiểm dịch y tế, Trạm kiểm dịch động, thực vật; thời gian hoàn thành trước ngày 5/6/2024.

Dự án thành phần 2 (Các công trình phục vụ quản lý bay), VATM tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai dự án; rà soát, hoàn thiện tiến độ hoàn thành dự án thành phần bảo đảm không để ảnh hưởng đến quá trình vận hành, khai thác của toàn bộ Dự án.

Dự án thành phần 3 (Các công trình thiết yếu), ACV tập trung tổ chức triển khai Dự án thành phần 3 bảo đảm an toàn, chất lượng, phấn đấu vượt tiến độ đề ra; phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong việc xây dựng kế hoạch tiếp nhận, bàn giao mặt bằng diện tích còn lại của Dự án và diện tích tuyến giao thông kết nối T2, xây dựng kế hoạch triển khai để không ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Dự án thành phần 4 (Các công trình khác), Phó Thủ tướng đã có nhiều chỉ đạo trực tiếp đối với việc khẩn trương triển khai Dự án thành phần 4 (các Thông báo kết luận cuộc họp: số 162/TB-VPCP ngày 28/4/2023, số 429/TB-VPCP ngày 21/10/2023, số 05/TB-VPCP ngày 8/1/2024; văn bản số 2920/VPCP-CN ngày 2/5/2024 của Văn phòng Chính phủ), tuy nhiên đến nay việc triển khai hết sức chậm trễ, do đó đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ảnh hưởng đến tiến độ chung của cả Dự án. 

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trực tiếp chỉ đạo xác định đường găng (gantt) tiến độ của Dự án thành phần 4, trong đó nêu rõ mốc thời gian cuối cùng phải hoàn thành (đây là một chỉ tiêu pháp lệnh) để đảm bảo đồng bộ với tiến độ hoàn thành các công trình khác của cảng hàng không từ đó xác định các nội dung công việc theo các mốc tiến độ cụ thể phải hoàn thành với điều kiện tiên quyết chỉ được hoàn thành sớm hơn so với mốc tiến độ đề ra, không được chậm trễ kéo dài hơn.

Nguyễn Triệu

Theo Tài chính doanh nghiệp