Đến ngày 6/7, hai doanh nghiệp trúng đấu giá không hoàn thành nghĩa vụ sẽ mất tiền cọc

Cục Thuế TP.HCM cho biết đến ngày 6/7, nếu 2 doanh nghiệp này không hoàn thành nghĩa vụ sẽ mất tiền cọc.

Mới đây, Cục Thuế TP.HCM cho biết, theo quy định, cơ quan này tiến hành cưỡng chế tài khoản của CTCP Dream Republic và CTCP Sheen Mega để thu nợ thuế đợt 1 sau khi 2 doanh nghiệp này trúng đấu giá đất Thủ Thiêm nhưng chậm đóng tiền trúng đấu giá quá 90 ngày.

Cục Thuế TP.HCM cho biết đến ngày 6/7, nếu 2 doanh nghiệp này không hoàn thành nghĩa vụ sẽ mất tiền cọc.  
Cục Thuế TP.HCM cho biết đến ngày 6/7, nếu 2 doanh nghiệp này không hoàn thành nghĩa vụ sẽ mất tiền cọc.  

Theo đó, Chi cục Thuế TP Thủ Đức yêu cầu phong tỏa tài khoản, trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng. Nếu 2 doanh nghiệp này có mở tài khoản tại nhiều kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng khác nhau thì người có thẩm quyền căn cứ vào số tài khoản mở tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng để ban hành quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản đối với một tài khoản hoặc nhiều tài khoản để đảm bảo thu đủ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp.

Sau khi nhận được văn bản cưỡng chế của cơ quan thuế, kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng sẽ cung cấp số tài khoản, số dư và các thông tin liên quan đến tài khoản và các giao dịch qua tài khoản của hai công ty. Tiếp đó, kho bạc nhà nước và tổ chức tín dụng có trách nhiệm làm thủ tục trích chuyển số tiền của đối tượng bị cưỡng chế vào tài khoản thu ngân sách nhà nước mở tại kho bạc nhà nước. Kho bạc nhà nước và tổ chức tín dụng sẽ có thông báo ngay cho cơ quan thuế, đối tượng bị cưỡng chế biết ngay khi trích chuyển. Nếu số dư trong tài khoản tiền gửi của 2 doanh nghiệp ít hơn số tiền bị cưỡng chế phải nộp thì vẫn phải trích chuyển số tiền đó vào tài khoản của ngân sách nhà nước. Việc trích chuyển không cần sự đồng ý của đối tượng bị cưỡng chế. Mọi giao dịch khác của 2 doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường.

Sau 180 ngày nếu 2 doanh nghiệp này vẫn chưa nộp đủ tiền vào ngân sách thì UBND TP.HCM sẽ có quyết định về hủy kết quả trúng đấu giá.

Chi cục Thuế TP Thủ Đức đã gửi thông báo nhắc nợ đến 2 doanh nghiệp trúng đấu giá này về số tiền phải nộp đợt 1 vào ngân sách. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nộp tiền vào ngân sách cũng như nộp 100 tỷ đồng trước 30/4 để thể hiện thiện chí như cam kết.

Trước đó, CTCP Dream Republic và CTCP Sheen Mega đề nghị chia thành 6 đợt nộp tiền sử dụng đất, kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay thay vì đóng một lần như quy định với lý do khó thu xếp tài chính. Tuy nhiên, Cục Thuế TP.HCM trao đổi ý kiến với các sở ngành thì các sở ngành đều cho rằng, nên căn cứ vào hợp đồng đã ký trước đó giữa doanh nghiệp và UBND TP.HCM. Cụ thể, thời hạn tối đa là 180 ngày (chậm nhất ngày 6/7), nếu không doanh nghiệp sẽ bị mất tiền đặt cọc.

Hiện tại, cơ quan thuế vẫn đang tính tiền chậm nộp theo quy định là 0,03%/ngày. Việc tính chậm nộp cho đợt 1 đã áp dụng từ ngày 6/2 và từ ngày 7/4, doanh nghiệp bị tính thêm tiền nộp chậm đợt 2. Hiện số tiền chậm nộp mà 2 doanh nghiệp này phải trả là hơn 2,3 tỷ đồng/ngày.

Khánh Chi

Theo Chất lượng và Cuộc sống