Diễn biến mới tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Cạn 5.750 tỷ đồng

Cao tốc Chợ Mới - Bắc Cạn có chiều dài 28,7km sẽ được đầu tư với quy mô 4 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án là 5.750 tỷ đồng.

Cao tốc Chợ Mới - Bắc Cạn sẽ được đầu tư với quy mô 4 làn xe.
Cao tốc Chợ Mới - Bắc Cạn sẽ được đầu tư với quy mô 4 làn xe.

Như VietnamFinance đã thông tin, mới đây, Ban Quản lý dự án 2 (PMU2) đã đề xuất đầu tư cao tốc Chợ Mới - Bắc Cạn mở rộng quy mô cao tốc 4 làn xe thay vì phân kỳ 2 làn xe, đường cấp III như phương án ban đầu.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đồng ý chủ trương triển khai lập điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn theo quy mô 4 làn xe như đề nghị của PMU2.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu PMU2 tận dụng tối đa kết quả nghiên cứu trước đây của dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn và triển khai các thủ tục kế tiếp theo quy định.

Bên cạnh đó, PMU2 cũng có nhiệm vụ phải cập nhật quy hoạch tỉnh, các quy hoạch có liên quan, rà soát dự báo nhu cầu vận tải bảo đảm tính khoa học, thống nhất với số liệu trên hành lang Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng.

Ngoài ra, PMU2 phải tính toán phân lưu với các tuyến đường bộ khác để xác định sự cần thiết, quy mô đầu tư, phương án đầu tư; có luận chứng đầy đủ, chặt chẽ về tốc độ thiết kế, số làn xe của dự án.

"Việc xem xét dự án xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn cần phải được đặt trong bài toán tổng thể của quy hoạch, đầu tư tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng", Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ.

Để đảm bảo cho dự án sớm được triển khai, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu PMU2 xây dựng chi tiết kế hoạch triển khai làm cơ sở chỉ đạo điều hành, mục tiêu hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư trong tháng 4/2023.

Được biết, với quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 5.750 tỷ đồng, thời gian khởi công dự kiến trong tháng 2/2024 và hoàn thành năm 2026.

Hoàng Sơn

Theo VietnamFinance