Điều chỉnh quy hoạch TP. Bắc Giang: Giảm đất ở, tăng đất công viên

Khu vực điều chỉnh cục bộ được quy hoạch là đất phát triển đô thị, phù hợp với định hướng phát triển theo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo văn bản về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (tỷ lệ 1/10.000), điều chỉnh giảm quy mô khu vực xây dựng đô thị trên tổng diện tích khu đất khoảng 567 ha tại xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng; tăng diện tích đất công viên cây xanh, mặt nước cảnh quan đô thị.

Điều chỉnh quy hoạch TP. Bắc Giang: Giảm đất ở, tăng đất công viên - Ảnh 1Cụ thể, giảm đất đơn vị ở từ hơn 338 ha xuống còn gần 46 ha, giảm hơn 292 ha; đất công cộng - dịch vụ đô thị từ gần 19 ha xuống còn 0,65 ha, giảm hơn 18 ha; đất giao thông đô thị từ 69,6 ha xuống còn 55 ha, giảm 14,6 ha.

Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật giảm từ 5,5 ha xuống còn 3 ha, giảm 2 ha; sông suối, mặt nước chuyên dùng từ 103 ha xuống còn 81 ha, giảm gần 22 ha; đất cây xanh - công viên - TDTT tăng từ 29,4 ha lên 378,6 ha, tăng hơn 349 ha.

Hiện tại, khu vực nghiên cứu nằm giáp sông Thương, thuộc vùng quy hoạch phòng chống lũ và Quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình theo Quyết định ngày 18/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình.

Mục tiêu xây dựng, hình thành một khu đô thị dịch vụ sinh thái cao cấp với chức năng chính là đất công trình dịch vụ - công cộng, đất giáo dục, đất đơn vị ở, đất công viên cây xanh, đất tôn giáo, đồng thời đảm bảo tuân thủ Quyết định ngày 18/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ thì việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (Khu vực tại xã Tân Liễu) là cần thiết.

Quang Thân

Theo VietnamFinance