Dính loạt sai phạm về chứng khoán, công ty Đông Á bị phạt 125 triệu đồng

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Phát triển Đông Á (công ty Đông Á) bị phạt do không công bố thông tin, nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty Đông Á (địa chỉ tại số 42, đường 20, khu phố 2, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh).

Cụ thể, phạt tiền 85 triệu đồng đối với hành vi vi phạm “không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định của pháp luật” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tiếp đó, công ty Đông Á bị phạt tiền 40 triệu đồng đối với hành vi vi phạm “Nộp không đúng thời hạn hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại Điều 39 Luật Chứng khoán trong trường hợp phải nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định pháp luật” quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Với các vi phạm trên, công ty Đông Á bị phạt tổng 125 triệu đồng.

Khánh Vân

Theo Doanh nghiệp Việt Nam