Doanh thu bán căn hộ, đất nền của Đất Xanh giảm mạnh, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.870 tỷ đồng

Doanh thu từ mảng bất động sản và biên lãi gộp của Đất Xanh tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong quý II, doanh nghiệp có khoản lãi hơn trăm tỷ từ thanh lý đầu tư.

Mảng kinh doanh chính sụt giảm, thanh lý đầu tư lãi hơn trăm tỷ

Trong quý II/2022, kết quả kinh doanh của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) giảm cả về doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái. BCTC hợp nhất quý II/2022 cho biết, doanh nghiệp có khoản doanh thu tài chính đột biến so với cùng kỳ với gần 197 tỷ đồng, trong đó có hơn 172 tỷ đồng lãi thanh lý đầu tư.

Còn mảng kinh doanh chính ghi nhận doanh thu thuần giảm 56,5% về mức 1.550 tỷ đồng. Doanh thu bán căn hộ và đất nền đóng góp gần 776 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái hoạt động này ghi nhận hơn 2.685 tỷ đồng. Doanh thu mảng môi giới cũng giảm 21% so với cùng kỳ khi đạt hơn 557 tỷ đồng. Biên lãi gộp của doanh nghiệp giảm từ 54,9% về 52,1%.

Cùng với biến động chi phí lớn, lãi thuần và lãi ròng của Đất Xanh lần lượt giảm 65,7% và 55,5% về 327 tỷ đồng và 133 tỷ đồng.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Đất Xanh đạt 3.342 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 403 tỷ đồng lãi ròng Công ty mẹ, giảm lần lượt 48,7% và 51,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, doanh nghiệp đã thực hiện được 30,4% kế hoạch doanh thu và 28,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Nguồn: Đất Xanh Group)
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Nguồn: Đất Xanh Group)

Tại bản giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, Đất Xanh cho biết, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất quý II giảm 45% so với cùng kỳ chủ yếu do các dự án chưa bàn giao, chưa kịp ghi nhận doanh thu trong kỳ.

Dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.866 tỷ, phải thu ngắn hạn trên 11.800 tỷ

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của doanh nghiệp gần 30.371 tỷ đồng, tăng 7,5% so với đầu kỳ. Với việc ghi nhận tồn kho và chi phí trả trước, các khoản phải thu lớn, Đất Xanh đã duy trì dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.866 tỷ đồng trong nửa đầu, riêng quý II âm hơn 1.235 tỷ đồng.

Cụ thể, Đất Xanh ghi nhận 11.829 tỷ đồng phải thu, tăng gần 10% so với đầu năm và tương đương 39% tổng giá trị tài sản, chủ yếu là các khoản ký quỹ, ký cược cho hợp đồng tiếp thị và phân phối dự án, vốn góp hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Tồn kho của doanh nghiệp xấp xỉ 12.585 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm và chiếm 41,4% tài sản. Trong đó, bất động sản dở dang chiếm hơn 10.283 tỷ đồng và bất động sản thành phẩm trên 1.670 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC quý II Đất Xanh Group
Nguồn: BCTC quý II Đất Xanh Group

Trong đó, chiếm phần lớn chi phí trả trước của Đất Xanh là hoa hồng môi giới với hơn 500 tỷ đồng, con số này không biến động nhiều so với đầu năm.

Nợ phải trả của doanh nghiệp tại cuối tháng 6 ghi nhận trên 16.000 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay gần 6.000 tỷ (trái phiếu chiếm hơn 3.600 tỷ), phải trả ngắn hạn khác (đặt cọc mua căn hộ, thu hộ tiền chủ đầu tư dự án, nhận vốn góp kinh doanh) chiếm hơn 4.500 tỷ, khách hàng mua căn hộ trả trước hơn 2.100 tỷ, chi phí phải trả ngắn hạn khác (chi phí xây dựng, môi giới, lãi vay) khoảng 1.161 tỷ.

Trong nửa đầu năm, Đất Xanh vay mới gần 3.643 tỷ đồng (cùng kỳ vay gần 2.296 tỷ đồng) và trả nợ gốc vay hơn 2.000 tỷ đồng (cùng kỳ thanh toán gần 1.250 tỷ đồng). Ngoài ra, Đất xanh đã vốn hóa chi phí đi vay hơn 43 tỷ đồng trong kỳ. Doanh nghiệp còn gần 2.485 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống