Dự án kinh tế trang trại và VAC tại huyện Yên Phong vì sao bị dừng?

Thực hiện dự án chuyển đổi mục đích đất trồng lúa sang mục đich kinh tế trang trại tại huyện Yên Phong, Chủ đầu tư đã tận thu khoáng sản, thực hiện sai với dự án đã được phê duyệt, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, bức xúc trong dư luận nhân dân. UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trường Đại Phát phải khôi phục hiện trạng như giấy phép.

UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định dừng dự án dự án chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích kinh tế trang trại tại khu đồng Giữa, thôn Yên Tân, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong vì chủ đầu tư không thực hiện đúng nội dung theo dự án được phê duyệt.

Dự án kinh tế trang trại và VAC tại huyện Yên Phong vì sao bị dừng? - Ảnh 1

UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành văn bản 3501/UBND-TNMT về việc chuyển từ đất trồng lúa sang đất sử dụng vào mục đích kinh tế trang trại, tại xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong.

Theo tìm hiểu PV Chất lượng và cuộc sống, ngày 14/9/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành văn bản 3501/UBND-TNMT về việc chuyển từ đất trồng lúa sang đất sử dụng vào mục đích kinh tế trang trại, tại xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong.

Trong đó, UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép UBND xã Hòa Tiến chuyển đổi khu đất có diện tích khoảng 4,9 ha, từ đất trồng lúa sang đất sử dụng vào mục đích kinh tế trang trại và VAC. Mọi công việc phải thực hiện theo quy định Luật Đất đai năm 2013, tại Điều 132.

Dự án kinh tế trang trại và VAC tại huyện Yên Phong vì sao bị dừng? - Ảnh 2

Mô hình phát triển kinh tế trang trại và VAC tại xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong.

Sau đó, UBND xã Hoà Tiến đã ký phụ lục bổ sung cho bà Giang và cho ông Thuật thuê và đào ao thả cá theo đúng dự án VAC đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Từ đó ông Thuật và bà Giang ký hợp đồng kinh tế với Công ty Trường Đại Phát để thi công đào ao nuôi trồng thủy sản và vận chuyển đất, cát ra khỏi công trình dự án.

Theo cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp của Bộ kế hoạch và Đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trường Đại Phát, được thành lập ngày 23/03/2018, mã số thuế là 2301022882, hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Số nhà 23, đường Kinh Bắc 83, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh. Hoạt động trong lĩnh vực khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

Việc đại diện là Công ty Trường cổ phần Đại Phát trong vai trò công ty liên kết đã khai thác, tận thu đất, cát vượt mức cho phép gây thiệt hại nặng nề tới đời sống nông nghiệp của người dân xã Hoà Tiến. Những sự việc này đã được UBND huyện Yên Phong báo cáo UBND tỉnh Bắc Ninh.

Dự án kinh tế trang trại và VAC tại huyện Yên Phong vì sao bị dừng? - Ảnh 3

UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành văn bản số 3351/UBND-NN.TN về việc dừng triển khai thực hiện dự án chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích kinh tế trang trại tại khu đồng Giữa, thôn Yên Tân, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong.

Cụ thể, xét đề nghị của UBND huyện Yên Phong tại các báo cáo số: 264/BC-UBND ngày 14/9/2022 và số 334/BC-UBND ngày 09/11/2022 về kết quả xác minh làm rõ phản ánh của báo chí.

Ngày 14/11/2022, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành văn bản số 3351/UBND-NN.TN về việc dừng triển khai thực hiện dự án chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích kinh tế trang trại tại khu đồng Giữa, thôn Yên Tân, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong.

Dự án kinh tế trang trại và VAC tại huyện Yên Phong vì sao bị dừng? - Ảnh 4

Mô hình trang trại buộc phải khôi phục hiện trạng và chiều sâu như giấy phép.

Thứ nhất, dừng triển khai thực hiện dự án chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích kinh tế trang trại tại khu đồng Giữa, thôn Yên Tân, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong do Chủ đầu tư không thực hiện đúng các nội dung theo dự án được phê duyệt, gây bức xúc trong dư luận nhân dân, làm mất ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. 

Thứ hai, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và UBND huyện Yên Phong tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh chấm dứt hoạt động của dự án, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, xong trước 30.12.2022.

Thứ ba, giao UBND huyện Yên Phong chỉ đạo Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trường Đại Phát tiếp tục thực hiện san lấp đất, cát đảm bảo hiện trạng và chiều sâu như Giấy phép khai thác khoáng sản đã được Chủ tịch UBND tỉnh cấp, báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh, xong trước 30.12.2022.

Văn Trì

Theo Chất lượng và cuộc sống