Ém thông tin, DIC Corp của Nguyễn Thiện Tuấn bị phạt 470 triệu đồng

DIC Corp do ông Nguyễn Thiện Tuấn làm Chủ tịch HĐQT vừa bị UBCKNN xử phạt 470 triệu đồng do không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

 

Ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT DIC Corp cùng hai người con Nguyễn Thị Thanh Huyền và Nguyễn Hùng Cường, đồng Phó Chủ tịch HĐQT DIC Corp.
Ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT DIC Corp cùng hai người con Nguyễn Thị Thanh Huyền và Nguyễn Hùng Cường, đồng Phó Chủ tịch HĐQT DIC Corp.

Ngày 28/12/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1256/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với DIC Corp. (15 Thi Sách, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Cụ thể, DIC Corp bị phạt 85 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. DIC Corp không công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 192A/2022/NQ-DICCorp-HĐQT ngày 14/1/2022 thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Bị phạt 175 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành tại đại hội đồng cổ đông gần nhất. Cụ thể, DIC Corp không báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 nêu tại Nghị quyết HĐQT số 192A/2022/NQ-DICCorp-HĐQT ngày 14/1/2022 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Bị phạt 150 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch. DIC Corp công bố thông tin Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 113/DICGroup-HĐQT ngày 13/10/2022, số 48/DICGroup-HĐQT ngày 14/4/2023, số 118/ DICGroup-HĐQT ngày 10/10/2023, tại các báo cáo này có nêu: “Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành: đầu tư vào dự án Khu đô thị mới Vũng Tàu, P.12, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”, “Mục đích giải ngân thanh toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư dự án, đền bù giải phóng mặt bằng”.

Tuy nhiên, theo Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 133/ DICCorp-KT ngày 20/4/2022 và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 113/ DICCorp-HĐQT ngày 13/10/2022, công ty sử dụng vốn để: Đầu tư vào dự án Khu đô thị mới Vũng Tàu và thanh toán khoản tiền còn thiếu cho CTCP Đầu tư và phát triển Tân Long.

Bị phạt 60 triệu đồng đối với hành vi không công bố báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành để thực hiện dự án đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành để thực hiện dự án trong báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán xác nhận.

Cụ thể, DIC Corp không công bố báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 để thực hiện dự án đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt cháo bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 để thực hiện dự án trong báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán xác nhận.

UBCKNN bắt buộc DIC Corp khắc phục hậu quả. Cụ thể, buộc thông qua đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ.

Buộc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Buộc công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc công bố thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán.

Cổ phiếu DIG của DIC Corp là một trong những mã bất động sản “hot” trên thị trường chứng khoán do mang tính chất “đầu cơ” cao, lên nhanh, xuống nhanh. Trong giai đoạn đỉnh, đáy của năm 2022, cổ phiếu DIG đã mất 90,8% giá trị khiến nhiều nhà đầu tư tan nhà nát cửa. Tại thời điểm 24/5/2023, DIC Corp có 64.907 cổ đông, thuộc nhóm công ty có số lượng đông đảo nhất thị trường chứng khoán.

Hiện nay, HĐQT của DIC Corp do ông Nguyễn Thiện Tuấn làm Chủ tịch HĐQT. Ghế Phó Chủ tịch HĐQT của DIC Corp do hai người con của ông Nguyễn Thiện Tuấn là Nguyễn Hùng Cường và Nguyễn Thị Thanh Huyền đảm nhiệm. Gia đình ông Nguyễn Thiện Tuấn đang sở hữu 128,8 triệu cổ phiếu DIG (trị giá 3.413 tỷ đồng), chiếm 21,11% vốn điều lệ của công ty.

Đóng cửa ngày 4/1/2023, DIG đạt 26.500 đồng/cổ phiếu giúp vốn hóa ở mức 16.039 tỷ đồng.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và cuộc sống