Fecon (FCN): Doanh thu quý I tăng 21%, đạt 609 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Fecon (HoSE: FCN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 với kết quả tích cực.

Quý I/2023, doanh thu thuần của FCN đạt 609 tỷ đồng, tăng 21%; lợi nhuận gộp đạt 123 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, doanh thu tài chính giảm gần một nửa, đạt 5,7 tỷ đồng, do không còn lãi bán khoản đầu tư như cùng kỳ, trong khi đó chi phí tài chính tăng thêm 47%, đạt 69 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý gần như không đổi.

Bởi vậy, kết quý I/2023, FCN có lãi trước thuế 4,5 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ 1,1 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Đây có thể xem là kết quả khá tích cực trong bối cảnh vô cùng khó khăn của ngành xây dựng như hiện nay.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của FCN là 7.872 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu đạt 3.516 tỷ đồng, tăng 5%. Hàng tồn kho đạt 1.638 tỷ đồng, giảm 2%.

Nợ phải trả tại ngày kết thúc quý I/2023 đạt 4.377 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm; riêng nợ vay đạt 3.050 tỷ đồng, tăng 12%.

Với vốn chủ sở hữu dày dặn, đạt 3.495 tỷ đồng, tăng 12 tỷ đồng so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu chỉ là 1,25 lần, mức rất an toàn.

Đáng chú ý, bảng lưu chuyển tiền tệ cho thấy trong quý I/2023, FCN đã tăng cường đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (213 tỷ đồng). Bởi vậy, trong bối cảnh các khoản phải thu có sự gia tăng, FCN đã mở rộng biên độ vay mượn so với cùng kỳ để cân đối dòng tiền. Về cơ bản, FCN vẫn đảm bảo quy mô vốn bằng tiền ở mức ổn định trong quý vừa qua. Tiền và tương đương tiền đạt 161 tỷ đồng, chỉ giảm 7% so với đầu năm.

Năm 2023, FCN đặt kế hoạch doanh thu 3.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 125 tỷ đồng, tăng lần lượt 25% và 140% so với năm trước. Giải thích về kế hoạch này, tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, lãnh đạo FCN cho biết giá trị backlog 2022 chuyển tiếp sang 2023 là 2.500 tỷ đồng, từ đây FCN ước tính gặt hái được 1.800 tỷ đồng doanh thu. Bên cạnh đó, từ đầu năm 2023 tới nay, FCN đã ký mới được khoảng 700 tỷ đồng. Dự kiến cả năm, FCN sẽ ký mới được khoảng 6.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, FCN đã chốt được các thỏa thuận cần thiết cho việc thoái vốn tại dự án Quốc Vinh Sóc Trăng, kỳ vọng mang lại lợi nhuận lớn cho công ty.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance