Fecon ‘gặt’ 611 tỷ đồng doanh thu trong quý I

Công ty Cổ phần Fecon (HoSE: FCN) đã kết thúc quý I/2024 với doanh thu thuần 611 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Song do áp lực từ giá vốn, lợi nhuận gộp chỉ đạt 97 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 15,8%.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 9 tỷ đồng, tăng 58%, trong khi chi phí tài chính giảm 30%, đạt 48 tỷ đồng. Chi phí quản lý đạt 50 tỷ đồng, tăng 8%.

Kết quý I/2024, FCN báo lãi trước thuế 1,6 tỷ đồng, giảm 64%; lãi sau thuế 0,6 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, FCN đặt mục tiêu doanh thu 4.000 tỷ đồng, tăng 39%, lãi sau thuế 60 tỷ đồng, tăng 243% so với năm trước. Như vậy, kết quý I/2024, FCN đã hoàn thành 15,2% mục tiêu doanh thu và 1% mục tiêu lợi nhuận.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, lãnh đạo FCN cho hay, kế hoạch kinh doanh năm 2024 được xây dựng trên cơ sở các dự án đã ký hợp đồng đến thời điểm báo cáo và khối lượng chuyển tiếp từ năm 2023, đồng thời căn cứ vào xác suất trúng thầu của khoảng 80 dự án thi công trong danh mục các dự án đang phát triển mới hoặc chờ kết quả đấu thầu.

Bên cạnh đó, FCN cũng trông vào việc hợp nhất kết quả kinh doanh của mảng đầu tư dự án với kế hoạch thực hiện 2 dự án: Square City Phổ Yên và Danh Thắng – Đoan Bái. Như vậy, kết quả chưa khả quan trong quý I chưa phản ánh được kỳ vọng của FCN trong năm nay.

Fecon ‘gặt’ 611 tỷ đồng doanh thu trong quý I - Ảnh 1

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của FCN đạt 8.472 tỷ đồng, giảm 1,2% so với đầu năm. Các khoản phải thu chiếm 47,2% tài sản, đạt 4.005 tỷ đồng, tăng 6,7%. Hàng tồn kho chiếm 19,8% tài sản, đạt 1.678 tỷ đồng, giảm 2 tỷ đồng. 

Tiền và tương đương tiền trong quý qua giảm 44%, chỉ còn 389 tỷ đồng, do FCN chi tiền mạnh vào việc thi công các dự án, khiến các khoản phải thu tăng lên, trong khi giảm quy mô dòng tiền vay mượn.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/3/2024 đạt 5.109 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 2.814 tỷ đồng, giảm 4%.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/3/2024 đạt 3.363 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,52 lần.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance