GAS chốt ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (HoSE: GAS) mới đây thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 04/07/2022.

 

GAS mới đây thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/7/2022.
GAS mới đây thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/7/2022.

Với tỷ lệ thực hiện 30% (1cp sở hữu nhận 3.000 đồng), ước tính GAS cần bỏ ra hơn 5,7 ngàn tỷ đồng để hoàn tất việc chi trả này. Ngày thanh toán dự tính là 3/10/2022.

Năm 2021, GAS ghi nhận doanh thu và lãi ròng lần lượt là 79 ngàn tỷ đồng và 8,67 ngàn tỷ đồng, tăng 23% và 10% so với năm trước.

Trên thị trường, lúc 10h11 ngày 21/6, thị giá GAS ghi nhận 122.500 đồng/cp.

Năm nay, doanh nghiệp này đặt kế hoạch doanh thu là 80.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 7.039 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,2% và 20,5% so với thực hiện trong năm 2021.

Trên cơ sở đó, đơn vị dự kiến chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 25%. Kế hoạch kinh doanh dựa trên giả định giá dầu 60 USD/thùng và tỷ giá là 1 USD đổi 23.800 đồng.

PV Gas đã công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm với tổng doanh thu ước đạt 37.460 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.544 tỷ đồng; tăng lần lượt 7% và 61% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng tháng 4, doanh thu đạt 10.771 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.048 tỷ đồng, thấp hơn 9% so với bình quân 3 tháng đầu năm.

Bảo Phương

Theo Chất lượng và cuộc sống