Giá bán neo cao, Đạm Phú Mỹ (DPM) lãi 6 tháng gấp 3 cùng kỳ lên 3.400 tỷ đồng

Tính đến 30/6/2022 Đạm Phú Mỹ vẫn còn khoảng 8.700 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền.

Tổng Công ty Phân bón và hoá chất dầu khí – CTCP (DPM) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 trong bối cảnh giá phân bón vẫn “neo” cao. Doanh thu thuần trong quý đạt 5.013 tỷ đồng, tăng 71,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn thấp hơn nhiều, chỉ 54,9% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.930tỷ đồng, tăng 105% so với quý 2/2021.

Nguyên nhân chính khiến doanh thu và lãi gộp trong kỳ tăng mạnh chủ yếu do giá phân bón các loại tăng mạnh so với cùng kỳ. Đặc biệt quý đầu năm 2022 giá phân bón tăng mạnh, quý 2 đã giảm nhiệt nhưng vẫn rất cao so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 69 tỷ đồng, tăng 41 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đáng chú ý chi phí bán hàng tăng 46% lên 236 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 48% lên mức 113 tỷ đồng. Nguyên nhân 2 khoản chi phí này tăng mạnh thứ nhất do doanh thu bán hàng tăng kéo theo các chi phí tăng, và tập trung vào gia tăng chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, chi phí nhãn hiệu Tập đoàn và các chi phí khác.

Giá bán neo cao, Đạm Phú Mỹ (DPM) lãi 6 tháng gấp 3 cùng kỳ lên 3.400 tỷ đồng - Ảnh 1

Quý 2/2021 Đạm Phú Mỹ nhận về khoản tiền gần 100 tỷ đồng từ bồi thường bảo hiểm, ghi nhận vào thu nhập khác, dẫn tới lợi nhuận khác trong quý 2 năm ngoái đạt 99 tỷ đồng. Còn quý 2/2022 vừa qua lợi nhuận khác chỉ đạt xấp xỉ 4 tỷ đồng.

Kết quả, Đạm Phú Mỹ báo lãi trước thuế 1.634 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.291 tỷ đồng, tăng đến 86,1% so với số lãi gần 700 tỷ đồng đạt được quý 2 năm ngoái.

Giá bán neo cao, Đạm Phú Mỹ (DPM) lãi 6 tháng gấp 3 cùng kỳ lên 3.400 tỷ đồng - Ảnh 2

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022 doanh thu Đạm Phú Mỹ đạt 10.842 tỷ đồng, tăng trưởng 122% so với nửa đầu năm ngoái. Giá bán cao, chi phí vốn giảm, chi phí bán hàng tăng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng, lợi nhuận khác giảm đều là những nguyên nhân tác động chính đến lợi nhuận.

Kết qủa, Đạm Phú Mỹ báo lãi trước thuế 6 tháng đạt 4.156 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng gần gấp 3 lần cùnglyf, lên 3.417 tỷ đồng, hoàn thành đến 98% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Tính đến 30/6/2022 tiền và tương đương tiền đạt gần 4.800 tỷ đồng, tăng 2.300 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó ngoài khoản tiền mặt tại quỹ hơn 3 tỷ đồng thì còn tiền gửi ngân hàng 930 tỷ đồng (tăng 370 tỷ đồng so với đầu kỳ) và tương đương tiền 3.860 tỷ đồng (gấp đôi đầu kỳ). Ngoài ra công ty còn có khoản tiền gửi kỳ hạn 3 đến 12 tháng tại ngân hàng 4.830 tỷ đồng (tăng 1.375 tỷ đồng so với đầu kỳ). Tổng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng và tương đương tiền đạt gần 8.700 tỷ đồng. Đây cũng là nguyên nhân khiến doanh thu tài chính trong quý tăng mạnh.

Trong khi đó Đạm Phú Mỹ cũng có những khoản vay nợ thuê tài chính, với dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 201 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn hơn 603 tỷ đồng. Tổng tiền vay nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn hơn 800 tỷ đồng.

Thủy Trúc

Theo Chất lượng và cuộc sống