Gilimex muốn làm khu công nghiệp đô thị dịch vụ tại tỉnh Quảng Ngãi

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản về việc giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex.

Gilimex muốn làm khu công nghiệp đô thị dịch vụ tại tỉnh Quảng Ngãi.
Gilimex muốn làm khu công nghiệp đô thị dịch vụ tại tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất về nguyên tắc, giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex tại Công văn 15/CV-KCNGIL ngày 21/02/2023 về việc đề xuất khảo sát địa điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp đô thị dịch vụ Gilimex tại tỉnh Quảng Ngãi và đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, địa phương này cũng đề nghị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex chủ động làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex là con của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL).

Theo đó, GIL có tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết trong Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex lên đến 90%.

Công ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (GIL) tiền thân là doanh nghiệp nhà nước thành lập năm 1982 trực thuộc UBND TP. HCM thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 134/2000/QĐ-TTg của Chính phủ ban hành ngày 24/11/2000 về việc chuyển Công Ty Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thịnh thành Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 690.000.000.000 đồng. Trụ sở chính của doanh nghiệp này ở tại 334A Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Theo báo cáo tài chính về tình hình kinh doanh quý IV/2022 của GIL, doanh nghiệp này có doanh thu chỉ đạt 261 tỷ đồng, giảm mạnh 81,33% so với cùng kỳ năm 2021 (đạt 1.398 tỷ đồng).

Do doanh thu bèo bột và chi phí cao, lợi nhuận sau thuế của GIL ghi nhận ở mức gần 10 tỷ đồng, trong khi đó năm 2021 là 125 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần đạt 3.116 tỷ đồng, giảm 984 tỷ đồng so với năm 2021. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của GIL lại cao hơn 9,39% so với năm 2021 đạt 361 tỷ đồng. 

Phước Nguyên

Theo VietnamFinance