Hà Nội thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo; bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, phân bổ vốn thuộc kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2022; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 22 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 6 dự án đầu tư công của thành phố đủ điều kiện; Nghị quyết chuyên đề về các biện pháp đẩy nhanh tiến độ, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố; Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND Thành phố là những nghị quyết quan trọng, ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của Thủ đô đã được thông qua tại kỳ họp thứ tư, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, tại kỳ họp đã xem xét, biểu quyết thông qua với tỉ lệ thống nhất cao 4 Nghị quyết (đạt tỉ lệ 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành). Trong đó, có những nội dung rất quan trọng, tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô trong thời trước mắt và những năm tiếp theo.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc kỳ họp.  
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc kỳ họp.  

Những nội dung được thông qua tại kỳ họp lần này là những nội dung rất lớn, quan trọng. Đặc biệt là những nội dung liên quan đến các chương trình mục tiêu, quyết tâm cao trong việc xử lý các dự án chậm triển khai, các chủ trương đầu tư… được đại biểu bàn bạc, thảo luận dân chủ, trách nhiệm.

Bốn nghị quyết được thông qua là:

Một là Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo; bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, phân bổ vốn thuộc kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2022.

Hai là, Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 22 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 6 dự án đầu tư công của thành phố đủ điều kiện.

Ba là, Nghị quyết chuyên đề về các biện pháp đẩy nhanh tiến độ, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Bốn là, Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND Thành phố.

Kỳ họp này, HĐND Thành phố cũng xem xét báo cáo HĐND Thành phố về kết quả thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 5.12.2018 của HĐND Thành phố về Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 của Thành phố Hà Nội.

Ông Tuấn nhấn mạnh, đây là những nội dung quan trọng, cấp thiết, là căn cứ, cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố.

Ngay sau kỳ họp, HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo các nghị quyết của HĐND Thành phố đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

Đối với việc triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của thành phố ở các lĩnh vực được thông qua tại kỳ họp này với khối lượng công việc là rất lớn, nhiều nội dung khó và phức tạp trong tổ chức thực hiện.

Vì vậy, UBND Thành phố cần tập trung rà soát, đánh giá, sắp xếp thứ tự ưu tiên; tăng cường cải cách, phân cấp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, chú trọng quản lý sau đầu tư; thường xuyên kiểm tra, giám sát để sớm hoàn thành công trình, dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ và phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, tập trung ngay việc thanh tra, kiểm tra; có biện pháp xử lý kiên quyết, dứt điểm đối với dự án vi phạm, chậm tiến độ, chậm triển khai. Định kỳ báo cáo HĐND Thành phố kết quả thực hiện, đồng thời công khai với cử tri và nhân dân được biết.

TH

Theo Kinh doanh & Phát triển