Hà Nội thu hút 1,1 tỷ USD vốn FDI trong 4 tháng đầu năm

Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tính chung 4 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố thu hút 1.132 triệu USD vốn FDI, trong đó đăng ký cấp mới 73 dự án với số vốn đạt 1.008 triệu USD.

Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tính chung 4 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố thu hút 1.132 triệu USD vốn FDI, trong đó đăng ký cấp mới 73 dự án với số vốn đạt 1.008 triệu USD.

Hà Nội thu hút 1,1 tỷ USD vốn FDI trong 4 tháng đầu năm - Ảnh 1

Anh Hùng

Theo VietnamFinance