Hà Tĩnh giải ngân hơn 700 tỷ, các nhà thầu vào cuộc đua tranh

Bốn gói thầu trị giá hơn 709 tỷ đồng thuộc tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị tại huyện huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa triển khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, qua mạng.

Đây là tiểu dự án thuộc Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ với tổng mức đầu tư hơn 59,4 triệu Euro do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ.

Một góc thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh.  
Một góc thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh.  
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 4 gói thầu thuộc gồm: Gói thầu số 01.XL (112,202 tỷ đồng); Gói thầu số 02.XL (111,368 tỷ đồng); Gói thầu số 03.XL (121,029 tỷ đồng) và Gói thầu số 04.XL (119,668 tỷ đồng) dự án thành phần Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê thuộc Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ.

Các gói thầu dự án được đấu thầu rộng rãi, qua mạng, cùng dự kiến mở thầu ngày 2/10/2023.

Được biết, tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê có tổng mức đầu tư tiểu dự án là 709,255 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay AFD 554,494 tỷ đồng; vốn viện trợ không hoàn lại 25,263 tỷ đồng, vốn đối ứng 129,498 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là giai đoạn năm 2020 - 2024.

Mục tiêu đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng và vệ sinh môi trường, tăng tính kết nối giữa các đơn vị hành chính đô thị, kết nối vùng; chống ngập lụt, biến đổi khí hậu và năng lực quản lý đô thị.

Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của BĐKH 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ gồm 5 tiểu dự án tại 5 địa phương gồm: Thạch Hà, Hương Khê (Hà Tĩnh); thị xã Hoàng Mai (Nghệ An); Ngọc Lặc (Thanh Hóa); thị trấn Phát Diệm (Ninh Bình). Trong đó, tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa có tổng mức đầu tư hơn 31 triệu Euro (vốn vay AFD hơn 25 triệu Euro); Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình có tổng mức đầu tư 33,56 triệu Euro (vốn vay AFD 27,31 triệu Euro); Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hoàng Mai, thị xã Hoàng Mai, có tổng mức đầu tư hơn 31 triệu Euro (vốn vay AFD hơn 24 triệu Euro); Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị tại huyện Thạch Hà và Hương Khê (Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư hơn 59 triệu Euro (vốn vay AFD hơn 25 triệu Euro).

Các dự án sử dụng vốn vay của AFD, thời gian thực hiện từ năm 2020-2024.

Văn Tuân

Theo VietnamFinance