HAGL của bầu Đức lãi hơn 1.100 tỷ trong quý IV, cao gấp 4 lần cùng kỳ nhờ đâu?

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV với khoản lợi nhuận cao đột biến so với các quý trước đó, đạt hơn 1.100 tỷ đồng, cao gấp 4,8 lần cùng kỳ.

HAGL của bầu Đức lãi hơn 1.100 tỷ trong quý IV, cao gấp 4 lần cùng kỳ nhờ đâu?
HAGL của bầu Đức lãi hơn 1.100 tỷ trong quý IV, cao gấp 4 lần cùng kỳ nhờ đâu?

Quý IV/2023, HAG ghi nhận doanh thu thuần 1.898 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ trái cây đạt 903 tỷ đồng (chiếm 45,6%), tăng 67,8%; doanh thu từ bán lợn đạt 465 tỷ đồng (chiếm 24,5%), giảm 34%.

Giá vốn tăng mạnh hơn mức tăng của doanh thu, làm biên lãi gộp co từ 26,05% (quý IV/2022) còn 11,45% (quý IV/2023). Lợi nhuận gộp giảm mạnh 49% so với cùng kỳ, đạt 217 tỷ đồng.

Trừ đi các chi phí, HAG báo lãi sau thuế hơn 1.107 tỷ đồng, tăng gấp 4,8 lần cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận quý cao nhất mà HAG từng ghi nhận kể từ quý II/2017. Đáng nói, sự tăng trưởng đột biến này không đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, mà từ hoạt động tài chính.

Cụ thể, doanh thu từ hoạt động tài chính trong quý IV tăng gấp 3,6 lần cùng kỳ, đạt gần 295 tỷ đồng nhờ thanh lý một số khoản đầu tư trong kỳ. Các khoản đầu tư này không được HAG thuyết minh cụ thể.

Ngoài ra, chi phí tài chính trong của HAG ghi nhận biến động lớn so với cùng kỳ khi doanh nghiệp ghi nhận khoản lãi vay được miễn giảm hơn 1.424 tỷ đồng, được hạch toán như một khoản giảm trừ vào chi phí tài chính. Đây là số tiền lãi mà HAG được Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) miễn giảm, bao gồm 1 phần lãi trong hạn, toàn bộ lãi quá hạn và tiền phạt chậm trả lãi.

Chi phí lãi vay của HAG vẫn ghi nhận tăng mạnh ở mức gần 97% so với cùng kỳ, đạt 473 tỷ đồng.

HAGL của bầu Đức lãi hơn 1.100 tỷ trong quý IV, cao gấp 4 lần cùng kỳ nhờ đâu? - Ảnh 1
Nguồn: HAGL

Luỹ kế năm 2023, doanh thu thuần của HAG đạt hơn 6.932 tỷ đồng, tăng 35,6% so với mức thực hiện năm 2022. Lợi nhuận gộp tăng 16%, đạt hơn 1.364 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 20,6%, đạt 586 tỷ đồng, góp phần không nhỏ vào nguồn thu của HAG trong năm 2023. Lợi nhuận sau thuế cả năm ghi nhận hơn 1.817 tỷ đồng, cao hơn 62% so với mức thực hiện của năm 2022.

Năm 2023, HAG lên kế hoạch doanh thu thuần đạt 5.120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.130 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành cả 2 chỉ tiêu tài chính đề ra cho năm nay.

Tính tới cuối năm 2023, tổng tài sản của HAG đạt hơn 21.527 tỷ đồng, tăng 8,7% so với thời điểm đầu năm. Hàng tồn kho chỉ chiếm 4,3%, đạt hơn 921 tỷ đồng (giảm 19,7%). Quy mô vốn bằng tiền (gồm các khoản tiền và tương đương tiền cộng với tiền gửi tại khoản đầu tư tài chính ngắn hạn) giảm gần 42% về còn 42 tỷ đồng.

Khoản phải thu về cho vay ngắn hạn giảm 35,7% từ mức hơn 4.000 tỷ đồng còn 2.584 tỷ đồng. Trong đó, khoản cho vay ngắn hạn Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HNG) và các công ty con của HNG tăng gấp đôi từ 501 tỷ đồng lên 1.114 tỷ đồng, khoản cho vay các bên liên quan khác giảm một nửa từ 3.449 tỷ đồng còn 1.323 tỷ đồng.

Tài sản dở dang dài hạn của HAG ghi nhận hơn 5.434 tỷ đồng, tăng 17,6% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, chi phí phát triển vườn cây ăn quả đạt hơn 4.160 tỷ đồng (tăng 20%), chi phí dự án chăn nuôi đạt hơn 1.202 tỷ đồng (tăng 11,4%).

Ở bảng nguồn vốn, tổng nợ phải trả của HAG đạt hơn 14.801 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với đầu năm. Khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng gấp đôi lên 1.142 tỷ đồng.

HAG hiện vẫn ghi nhận khoản chi phí phải trả khá cao, hơn 3.712 tỷ đồng bao gồm chi phí lãi vay ngân hàng, trái phiếu 3.577 tỷ đồng.

Nợ vay ngắn hạn của doanh nghiệp phình to thêm hơn 828 tỷ đồng lên mức 4.828 tỷ đồng ở thời điểm cuối năm 2023. Ngược lại nợ vay dài hạn giảm hơn 1.000 tỷ đồng về mức 3.081 tỷ đồng.

Nhờ khoản lợi nhuận hơn 1.800 tỷ đồng của năm 2023, lỗ luỹ kế chưa phân phối tại báo cáo tài chính của HAG giảm từ hơn 3.341 tỷ đồng còn hơn 1.633 tỷ đồng.

Chủ tịch HAG, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) từng chia sẻ trước đó về việc HAG sẽ xoá hết lỗ luỹ kế vào tháng 6/2024, trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên sàn chứng khoán không có nợ, kể cả vay vốn lưu động.

Để đưa lỗ luỹ kế về 0 theo đúng thời hạn mà bầu Đức nói, HAG phải đạt được tối thiểu hơn 1.633 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm 2024. Đây được coi là thách thức đối với HAG khi khoản lợi nhuận đột biến trong năm 2023 chủ yếu đến từ việc được miễn giảm lãi vay.

Hải Đường

Theo VietnamFinance