HAGL tiếp tục muốn hoán đổi nợ thành cổ phần tại Công ty Chăn nuôi Gia Lai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa thông qua việc đăng ký mua hơn 77,7 triệu cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai - công ty con do HAGL nắm 88,03% vốn.

HAGL tiếp tục muốn hoán đổi nợ thành cổ phần tại Công ty Chăn nuôi Gia Lai.
HAGL tiếp tục muốn hoán đổi nợ thành cổ phần tại Công ty Chăn nuôi Gia Lai.

Trong đó, hình thức đầu tư sẽ là HAGL chuyển đổi số dư nợ cho vay, lãi phải thu và công nợ phải thu khác tại Chăn nuôi Gia Lai thành cổ phiếu.

Tổng số cổ phiếu mà HAGL nắm giữ tại Chăn nuôi Gia Lai sau khi chuyển đổi là gần 166 triệu cổ phiếu, tương ứng chiếm 85% vốn.

Được biết, tại thời điểm 30/9/2023, HAGL có phải khoản phải thu ngắn hạn gần 379 tỷ từ Công ty Chăn nuôi Gia Lai, đây là khoản HAGL chi trả hộ. Bên cạnh đó, HAGL còn khoản phải thu về cho vay ngắn hạn với Chăn nuôi Gia Lai 627 tỷ và lãi vay phải trả cho HAGL gần 133 tỷ.

Đây cũng không phải lần đầu HĐQT của HAGL thông qua việc chuyển đổi nợ của Chăn nuôi Gia Lai thành vốn góp. Hồi tháng 9/2020, HĐQT cũng thông qua việc chuyển đổi gần 587 triệu cổ phần tại Chăn nuôi Gia Lai tương ứng với số dư nợ vay và nợ phải thu là 5.865 tỷ.

Theo tìm hiểu, Chăn nuôi Gia Lai thành lập năm 2014, hoạt động chính trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. 

Tại cuối quý III/2023, HAGL có phải khoản phải thu ngắn hạn gần 379 tỷ từ Chăn nuôi Gia Lai, đây là khoản HAGL chi trả hộ. Bên cạnh đó, HAGL còn khoản phải thu về cho vay ngắn hạn với Chăn nuôi Gia Lai 627 tỷ đồng và lãi vay phải trả cho HAGL gần 133 tỷ đồng.

Cuối năm 2023, ĐHĐCĐ của Chăn nuôi Gia Lai đã thông qua phương án tách công ty theo phương án chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ cổ đông của công ty hiện có (công ty bị tách) để thành lập một công ty cổ phần mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Công ty dự kiến được tách là Công ty Cổ phần Nông nghiệp Kon Thụp, có trụ sở tại 859 Trường Chinh, phường Chi Lăng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Như vậy, sau khi Chăn nuôi Gia Lai hoàn tất thủ tục tách công ty, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Kon Thụp trở thành công ty con của HAGL với tỷ lệ sở hữu là 88,03% vốn điều lệ (bằng tỷ lệ sở hữu của HAGL tại Chăn nuôi Gia Lai) kể từ ngày 28/12/2023.

Ở diễn biến khác, cách đây vài ngày, HAGL cũng đã đăng ký bán ra 13,31 triệu cổ phiếu HNG của Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG).

HAGL bán số lượng lớn cổ phiếu HNG để trả nợ trái phiếu cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 9/1 đến ngày 7/2, theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh trên sàn. 

HAGL hiện đang nắm giữ hơn 104 triệu cổ phiếu HNG, tương đương tỷ lệ sở hữu 9,4%. Nếu hoàn tất giao dịch, số lượng nắm giữ sẽ giảm xuống hơn 91,3 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu 8,24%.

Minh Tuệ

Theo VietnamFinance