Hai doanh nghiệp đa cấp Unicity và Nu Skin bị phạt hơn 400 triệu đồng

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dung (Bộ Công Thương) vừa xử phạt Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty Nu Skin Enterprises Việt Nam hơn 400 triệu đồng.

Sau khi thanh tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) phát hiện Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam có nhiều vi phạm.

Cụ thể, kết quả thanh tra cho thấy, Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 007/QLCT-GCN ngày 22/12/2014, gia hạn lần thứ nhất ngày 20/12/2019. Về cơ bản, công ty này đã tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Hai doanh nghiệp đa cấp Unicity và Nu Skin bị phạt hơn 400 triệu đồng - Ảnh 1

Tuy nhiên, Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam vẫn còn một số tồn tại hạn chế như không thực hiện đúng thủ tục sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan có thẩm quyền khi có thay đổi thông tin liên quan đến người đại diện theo pháp luật. Công ty này hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương khi chưa được Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ cấp phép và thực hiện không đúng quy trình ký kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp theo đúng quy tắc hoạt động đã đăng ký. Công ty cũng không giám sát, để người tham gia vi phạm quy định quy tắc hoạt động của công ty.

Với những vi phạm trên, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 170 triệu đồng đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam.

Với Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam, Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp ngày 15/1/2015, gia hạn lần thứ nhất ngày 14/1/2020. Về cơ bản, Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam đã tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Hai doanh nghiệp đa cấp Unicity và Nu Skin bị phạt hơn 400 triệu đồng - Ảnh 2

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, mức phạt 235 triệu đồng áp dụng với Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam do hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Phú Thọ khi chưa được Sở Công Thương địa phương cấp phép. Cùng đó, công ty không thực hiện đúng quy trình ký hợp đồng theo quy tắc hoạt động đã đăng ký; ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với người tham gia không đáp ứng điều kiện và thực hiện đào tạo cơ bản cho người tham gia khi không có đào tạo viên đáp ứng điều kiện.

Đồng thời, công ty này có vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý người tham gia nhưng không đảm bảo đúng với hồ sơ đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Theo đánh giá của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, về cơ bản, Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam đã tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp nhưng vẫn có hàng loạt các vi phạm như nêu trên.

Trước đó, năm 2018, Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam cũng bị Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phạt tiền 240 triệu đồng do thực hiện bán hàng chui tại nhiều tỉnh, thành phố trong khi không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đào tạo cho người tham gia bán hàng đa cấp, không thực hiện đúng việc công bố công khai tại trụ sở và cung cấp cho người tham gia mạng lưới bán hàng các thông tin, tài liệu; không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đào tạo và thu hồi thẻ thành viên bán hàng đa cấp.

Ngoài ra, công ty đã chi trả hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác cho nhà phân phối vượt quá 40% doanh số bán hàng trong năm đồng thời chi trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp không đúng chương trình trả thưởng đã đăng ký.

Thanh Ngọc

Theo Doanh nghiệp Việt Nam