Hải Dương sẽ có 371 dự án phát triển nhà ở với tổng diện tích hơn 16,3 triệu m2

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định số 74/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn năm 2023-2025. Theo Quyết định, Hải Dương sẽ triển khai 371 dự án phát triển nhà ở, trong đó có 357 dự án phát triển nhà ở thương mại, 14 dự án nhà ở xã hội.

Trong tổng số 371 dự án phát triển nhà ở trong giai đoạn năm 2023-2025 ở Hải Dương, riêng năm 2023 dự kiến triển khai 188 dự án (179 dự án phát triển nhà ở thương mại và 9 dự án nhà ở xã hội) với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 5,4 triệu m2.

Hải Dương sẽ có 371 dự án phát triển nhà ở với tổng diện tích hơn 16,3 triệu m2 - Ảnh 1

Tổng nguồn vốn huy động cho phát triển các loại nhà ở giai đoạn 2023 – 2025 là khoảng 147.619 tỷ đồng. Trong đó, vốn dự kiến đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 29.152 tỷ đồng; vốn dự kiến đầu tư xây dựng công trình nhà ở là 118.467 tỷ đồng. Riêng trong năm 2023, vốn huy động cho phát triển các loại nhà ở sẽ là khoảng 50.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn dự kiến đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 19.696 tỷ đồng; vốn dự kiến đầu tư xây dựng công trình nhà ở là 39.094 tỷ đồng.

Tỷ lệ các loại nhà ở (nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư) cần đầu tư xây dựng; số lượng, diện tích sàn xây dựng nhà ở xã hội cần đầu tư xây dựng trong trong giai đoạn 2023-2025 là Nhà ở do người dân tự xây dựng và nhà ở thương mại: 15.868.214 m2 sàn (tỷ lệ 97%). Trong đó, Nhà ở xây dựng trên nền nhà ở cũ: 2.963.188 m2 sàn (tỷ lệ 18%); Nhà ở xây dựng trên nền tại các khu đô thị mới: 12.905.025 m2 sàn (tỷ lệ 79%); Nhà ở tái định cư: 122.863 m2 sàn (tỷ lệ 1%); Nhà ở xã hội: 390.669 m2 sàn (tỷ lệ 2%).

Về diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở (nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở công vụ) giai đoạn 2023 - 2025. Các hình thức đầu tư xây dựng nhà ở như diện tích đất ở tăng thêm khoảng 905,49ha. Trong đó, diện tích đất ở để xây dựng nhà ở thương mại là 881,64ha; diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội, tái định cư là 23,85ha.

Quang Thân

VietnamFinance