Hải Phát chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Hải Phát Thủ Đô và Cienco 5

Hải Phát Invest của ông Đỗ Quý Hải làm Chủ tịch vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Hải Phát Thủ Đô và tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP (Cienco 5).

Hải Phát chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Hải Phát Thủ Đô và Cienco 5 - Ảnh 1

Cụ thể, Công ty CP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest – mã: HPX) của ông Đỗ Quý Hải vừa công bố Nghị quyết của HĐQT số 17/NQ-HĐQT ngày 17/5/2021 về việc thông qua chủ trương tái cấu trúc các khoản đầu tư của Công ty tại Công ty CP Đầu tư Hải Phát Thủ Đô và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP (Cienco 5).

Theo đó, HĐQT của Hải Phát đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần mà Công ty sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Hải Phát Thủ Đô cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển địa ốc Ruby khi đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.  Đồng thời, HĐQT công ty cũng đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần mà Công ty sở hữu tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP (Cienco 5) cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Sapphire.

Nghị quyết của HĐQT số 17/NQ-HĐQT ngày 17/5/2021.  
Nghị quyết của HĐQT số 17/NQ-HĐQT ngày 17/5/2021.  

Trong một diễn biến liên quan, mới đây ngày 14/5/2021, HĐQT Hải Phát Invest cũng đã thống nhất thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Đầu tư Sapphire. Đồng thời, thông qua việc sửa đổi toàn văn bản Điều lệ Công ty TNHH MTV Đầu tư Sapphire cho phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Trước đó, ngày 28/4/2021, HĐQT của Hải Phát Invest cũng đã thông qua chủ trương bán/chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản của Công ty cho Công ty CP Dịch vụ đô thị PSP. HĐQT Hải Phát giao và ủy quyền cho ông Đỗ Quý Hải – Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định chi tiết các loại bất động sản để bán/chuyển nhượng, giá trị, thời điểm và phương thức bán/chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản của Công ty cho Công ty CP Dịch vụ đô thị PSP.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý I/2021, Hải Phát của ông Đỗ Quý Hải ghi nhận doanh thu thuần 250 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ, do doanh thu kinh doanh bất động sản giảm 77% còn 66,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu hoạt động khác (không thuyết minh) tăng 116% lên 183 tỷ đồng. Giá vốn giảm 48%, theo đó biên lãi gộp cải thiện từ 21% lên 40%.

Một số chỉ tiêu tài chính của Hải Phát Invest. Nguồn: BCTC hợp nhất Quý 1/2021 của HPX.  
Một số chỉ tiêu tài chính của Hải Phát Invest. Nguồn: BCTC hợp nhất Quý 1/2021 của HPX.  

Doanh thu tài chính cũng giảm 85% còn 9,5 tỷ đồng do quý I năm nay không ghi nhận lãi bán các khoản đầu tư trong khi năm ngoái đạt 59 tỷ đồng. Chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm mạnh so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 68%, đạt hơn 56 tỷ đồng do sự đóng góp của các công ty thành viên, theo giải trình từ công ty.

Tính đến cuối quý I, tổng tài sản của Hải Phát là 7.538 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu kỳ, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm hơn 68%. Hàng tồn kho tăng 6% lên 2.432 tỷ đồng. Tiền, tương đương tiền giảm từ 603 tỷ đồng xuống 224 tỷ đồng. Về nợ phải trả, người mua trả tiền trước chiếm 105 tỷ đồng, tăng 59%. Vay và nợ thuê tài chính là 2.564 tỷ đồng, phần lớn vay từ CTCP Chứng khoán Smart Invest, ngân hàng Bảo Việt và ngân hàng Indovina. Nợ vay chủ yếu là ngắn hạn (1.596 tỷ đồng). Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu là 62%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HPX của Hải Phát Invest chào sàn HOSE từ ngày 24/7/2018, với tham chiếu 26.800 đồng/cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/5/2021, giá cổ phiếu HPX đóng cửa tại mức 34.300 đồng/cổ phiếu.

Bảo Châu

Theo Kinh doanh & Phát triển