Hải Phòng muốn vay WB gần 6.000 tỷ để làm dự án biến đổi khí hậu hơn 9.600 tỷ

Hải Phòng dự kiến sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) với tổng mức đầu tư dự kiến 9.602,99 tỷ đồng, tương đương 414,7 triệu USD để thực hiện dự án Phát triển TP. Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong tổng mức đầu tư dự án Phát triển TP. Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu, vốn vay của WB là 5.979 tỷ đồng, tương đương 258,2 triệu USD, vốn đối ứng là 3.623,99 tỷ đồng, tương đương 156,5 triệu USD. Dự án dự kiến được thực hiện từ năm 2023 - 2029.

Một góc thành phố Hải Phòng
Một góc thành phố Hải Phòng

Dự án là một phần trong quá trình chuyển đổi kinh tế của thành phố hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp và hậu cần của Việt Nam và chiến lược tăng trưởng bền vững. Hải Phòng mong muốn triển khai Dự án phát triển thành phố thích ứng với biến đổi khí hậu với mục tiêu chuyển đổi kinh tế và phát triển bền vững; cải thiện tăng trưởng kinh tế - xã hội và phát triển đô thị, thông quá gói đầu tư tích hợp đa lĩnh vực tập trung vào kết nối đô thị và hội nhập khu vực, cải thiện môi trường nước, giảm ngập úng đô thị, nâng cấp không gian công cộng và nâng cao năng lực chống chịu của đô thị…

Hải Phòng được lựa chọn là một trong sáu thành phố trên toàn thế giới tham gia vào Chương trình Đô thị thích ứng Biến đổi khí hậu của Ngân hàng Thế giới.

Địa điểm thực hiện tại các quận: Hồng Bàng, Hải An và các huyện: Thủy Nguyên, An Dương. Mục tiêu tổng quát của dự nhằm phát triển kết nối đô thị và liên kết vùng, góp phần phát triển đô thị bền vững; cải thiện chất lượng nước, vệ sinh môi trường và phát triển đô thị để đẩy nhanh tốc độ phát triển các quận Hồng Bàng và huyện An Dương; nâng cao năng lực quản lý và khả năng chống biến đối khí hậu của thành phố.

Quang Thân

Theo VietnamFinance