Hé lộ 12 gói thầu cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 khởi công cuối năm 2022

Tất cả 12 dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông Vận tải sẽ được khởi công gói thầu đầu tiên vào cuối năm 2022.

Cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025 dự kiến sẽ có 12 gói thầu khởi công vào cuối năm 2022 (Ảnh: Thi công cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt)
Cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025 dự kiến sẽ có 12 gói thầu khởi công vào cuối năm 2022 (Ảnh: Thi công cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt)

Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra dự kiến 12 gói thầu đầu tiên thuộc 12 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025 sẽ khởi công vào cuối năm nay.

Cụ thể, dự án đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi sẽ chỉ có một gói thầu khởi công xây dựng đoạn từ Km479+117,18-Km514+441,33 (có chiều dài 35,32km) đi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, tổng mức đầu tư 6.044 tỷ đồng.

Tại dự án đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng, trong hai gói thầu được chia, gói thầu số 1 gồm xây dựng đoạn từ Km514+300-Km 544+300 (chiều dài 30km) đi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được khởi công trước, tổng mức đầu tư 4.456 tỷ đồng.

Ở dự án Vũng Áng-Bùng (2 gói thầu), gói thầu đầu tiên khởi công là gói số 2 có tổng mức đầu tư 5.400 tỷ đồng, xây dựng đoạn từ Km600+700-Km624+228 (chiều dài 23,63km) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Được chia làm hai gói thầu, đoạn Bùng-Vạn Ninh trong năm 2022 sẽ khởi công gói thầu số 2 xây dựng đoạn từ Km655+285,04-Km674+556,65 (chiều dài 19,27km) đi qua tỉnh Quảng Bình với tổng mức đầu tư 3.501 tỷ đồng.

Đoạn Vạn Ninh-Cam Lộ có 2 gói thầu, trong đó gói thầu số 2 xây dựng đoạn từ Km655+285,04-Km674+556,65 (chiều dài 32,53km) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, được khởi công đầu tiên với tổng mức đầu tư 3.476 tỷ đồng.

Với 3 gói thầu dự án đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, gói thầu số 1 xây dựng đoạn từ Km0+000-Km30+000 (chiều dài 30km) được khởi công trước, phạm vi thi công gói thầu này qua tỉnh Quảng Ngãi. Tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng.

Dự án Hoài Nhơn-Quy Nhơn có 2 gói thầu, gói thầu số 1 xây dựng đoạn từ Km0-Km23+500 (chiều dài 23,5km) nằm trên địa bàn tỉnh Bình Định sẽ khởi công năm 2022. Tổng mức đầu tư của gói thầu này là 3.028 tỷ đồng.

Đoạn Quy Nhơn-Chí Thạnh (3 gói thầu) sẽ khởi công gói thầu số 2 xây dựng đoạn từ Km24+900-Km47+000 (chiều dài 22,1km) đi qua tỉnh Phú Yên, tổng mức đầu tư 3.055 tỷ đồng.

Đoạn Chí Thạnh-Vân Phong có 2 gói thầu, khởi công gói thầu số 2 xây dựng đoạn từ Km24-Km48+052 (chiều dài 24,05km) trên địa bàn tỉnh Phú Yên với tổng mức đầu tư 4.440 tỷ đồng.

Đoạn Vân Phong-Nha Trang có 2 gói thầu, khởi công gói thầu số 2 xây dựng đoạn từ Km337+500-Km368+350 (chiều dài 30,85km) đi qua tỉnh Khánh Hòa, tổng mức đầu tư 3.549 tỷ đồng.

Đoạn Cần Thơ-Hậu Giang sẽ khởi công gói thầu duy nhất xây dựng đoạn tuyến Km15+350-Km53+000 với chiều dài 37,65km đi qua địa bàn hai tỉnh Cần Thơ và Hậu Giang, tổng mức đầu tư 7.966 tỷ đồng.

Đoạn Hậu Giang-Cà Mau (3 gói thầu) khởi công gói thầu số 1 xây dựng đoạn tuyến Km15+350-Km53+000 với chiều dài 22,4km đi qua hai tỉnh Kiên Giang, Cà Mau. Tổng mức đầu tư 3.835 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến hồ sơ yêu cầu các gói thầu xây lắp và tư vấn giám sát ưu tiên khởi công trước sẽ phát hành cho nhà thầu trước ngày 20/11 đảm bảo trước ngày 20/12 ký hợp đồng với nhà thầu để khởi công trước ngày 31/12/2022 theo đúng Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ.

Châu Anh

Theo VietnamFinance