Hòa Bình vừa thanh toán 2.047 tỷ đồng nợ gốc

Tại 30/6/2023, Hòa Bình phát hành báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2022, công ty thuyết minh đã thanh toán được 2.047 tỷ đồng số dư nợ gốc.

 

Hòa Bình thi công một dự án nhà ở tại Thủ Đức, TP.HCM.
Hòa Bình thi công một dự án nhà ở tại Thủ Đức, TP.HCM.

Đó là thông tin được công bố trong phần thuyết minh của báo cáo tài chính kiểm toán 2022 được thực hiện bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Đơn vị kiểm toán lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 2.5 của báo cáo tài chính hợp nhất.

Theo đó, Hòa Bình đã phát sinh khoản lỗ thuần cho năm 2022 là 2.570 tỷ đồng và đến 31/12/2022, khoản lỗ lũy kế là 2.101 tỷ đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là -883 tỷ đồng.

Tại ngày phát hành báo cáo tài chính hợp nhất, Hòa Bình có các khoản nợ vay đã quá hạn, trong đó có một số khoản vay đã được các ngân hàng đồng ý gia hạn.

Đối với khoản vay còn lại đã quá hạn hoặc sắp đến hạn, Hòa Bình đang trong quá trình thương thảo với ngân hàng để xin gia hạn các khoản vay này.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế trong nước gặp khó khăn, khả năng thanh khoản của các chủ đầu tư bất động sản suy giảm mạnh đã ảnh hưởng đáng kể đến tình hình hoạt động kinh doanh và dòng tiền trả nợ của Hòa Bình.

Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Hòa Bình.

Hòa Bình đã lập dự báo dòng tiền cho một tương lai gần có thể xác định được dựa trên một số giả định chính như sau:

Thứ nhất, Hòa Bình phát hành thêm cổ phiếu. Vào 27/6/2023, đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty đã chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2023 thông qua việc phát hành 274 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá phát hành không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu và không được thấp hơn thị giá tại thời điểm ký hợp đồng nguyên tắc với nhà đầu tư.

Thứ hai, tái cấu trúc và gia hạn thời hạn thanh toán các khoản nợ vay. Tại 31/12/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Hòa Bình là 6.131 tỷ đồng, trong đó 5.104 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn và vay dài hạn đến hạn trả trong vòng 12 tháng.

Tại ngày phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, ngày 30/6/2023, Hòa Bình đã thanh toán 2.047 tỷ đồng số dư nợ gốc và 170 tỷ đồng lãi vay phải trả.

Đối với số dư nợ còn lại đã quá hạn hoặc có thời gian đáo hạn trong vòng 12 tháng tới, Hòa Bình đang đàm phán với ngân hàng để gia hạn lịch sử trả nợ.

Cụ thể, khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) - chi nhánh Sài Gòn với số dư nợ tại 31/12/2022 là 65 tỷ đồng đã được đồng ý gia hạn đến 1/2/2024 và 3/2/2024.

Khoản vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với số dư nợ đến hạn thanh toán tại 22/5/2023 là 56 tỷ đồng đã được đồng ý gia hạn đến 25/5/2024, 14/6/2024 và 21/7/2024.

Khoản vay tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) với số dư nợ đến hạn thanh toán tại 5/5/2023 là 53 tỷ đồng đã được đồng ý gia hạn đến 1/11/2023, đồng thời NCB cũng đồng ý điều chỉnh kỳ hạn trả lãi đối với các khoản nợ này.

Khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh TP.HCM đã được chấp thuận chủ trương thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ.

Khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh 1 TP.HCM đã được thông báo rằng ngân hàng đang trong quá trình thực hiện các cấp phê duyệt về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và việc tái cấp giới hạn tín dụng năm 2023-2024 cho Hòa Bình.

Ngoài ra, Hòa Bình vẫn đang tiếp tục đàm phán với các ngân hàng để gia hạn và giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản vay còn lại có thời gian đáo hạn trong vòng 12 tháng tới.

Thứ ba, Hòa Bình thu được 1.065 tỷ đồng từ việc thanh lý một số máy móc và thiết bị cho một đối tác theo hợp đồng chuyển nhượng tài sản đã ký kết vào 28/6/2023.

Dựa trên các thông tin phù hợp, không bị giới hạn trong các giả định nêu trên, Ban Giám đốc tin rằng Hòa Bình sẽ có đủ nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty và có dòng tiền đủ khả năng đáp ứng các nghĩa vụ đến hạn trong vòng 12 tháng tới kể từ 30/6/2023.

Theo đó, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được lập trên cơ sở hoạt động liên tục. Báo cáo tài chính chưa bao gồm các điều chỉnh có thể cần được thực hiện đối với tài sản và nợ phải trả của Hòa Bình trong trường hợp công ty không có khả năng tiếp tục hoạt động liên tục.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và cuộc sống