Hơn 20 doanh nghiệp liên quan Vạn Thịnh Phát nợ 52.400 tỷ đồng trái phiếu

Đến hết năm 2023, hơn 20 doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nợ trái phiếu doanh nghiệp khoảng 52.400 tỷ đồng, trong đó số nợ chậm, chưa thanh toán đúng hạn gốc, lãi cho trái chủ hơn 17.200 tỷ đồng.

Thông tin này được Bộ Tài chính đưa ra trong báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ năm 2023 và 2024 vừa gửi lấy ý kiến 7 bộ, ngành liên quan trước khi báo cáo lãnh đạo Chính phủ.

Bộ Tài chính cho hay, thời gian qua, 24 doanh nghiệp có liên quan tới Vạn Thịnh Phát đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn.

Tổng số vốn các doanh nghiệp này đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động là trên 138.200 tỷ đồng, trong đó giá trị đã thanh toán nợ gốc hơn 85.700 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2023, dư nợ trái phiếu của các doanh nghiệp có liên quan tới Vạn Thịnh Phát là hơn 52.400 tỷ đồng.

Trong đó, CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông nợ hơn 24.960 tỷ đồng, CTCP Đầu tư Quang Thuận nợ 7.500 tỷ đồng, CTCP Đầu tư và phát triển Sài Gòn nợ hơn 6.570 tỷ đồng, CTCP Đầu tư Tân Thành Long An nợ 5.000 tỷ đồng, CTCP Bông Sen nợ 4.800 tỷ đồng, CTCP Dịch vụ, thương mại TP.HCM nợ 2.000 tỷ đồng, CTCP Đầu tư và phát triển Sunny World nợ 1.612 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong nhóm các công ty này có nhiều doanh nghiệp đang chậm thanh toán lãi và gốc cho trái chủ, số nợ chậm thanh toán lên tới 17.210 tỷ đồng.

Doanh nghiệp chậm thanh toán nhiều nhất là Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông, đang chậm thanh toán cho trái chủ hơn 16.430 tỷ đồng.

Ngoài ra, báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho hay, trong số 24 doanh nghiệp có liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trong năm 2024, có 3 trái phiếu của 3 doanh nghiệp đáo hạn với giá trị 20.100 tỷ đồng. Trong số đó có 16.080 nhà đầu tư cá nhân đang nắm giữ 11.600 tỷ đồng, chiếm 57,7%.

Trong số 3 doanh nghiệp liên quan tới Vạn Thịnh Phát có trái phiếu đáo hạn trong năm 2024, Bộ Công an đã thông báo tìm người bị hại liên quan tới mã trái phiếu ADC-2019.01 của CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông.

Với mã trái phiếu này, Bộ Tài chính cho hay, việc thanh toán sẽ phụ thuộc vào tiến độ điều tra mở rộng vụ án liên quan đến trái phiếu và khả năng thu hồi tài sản của các doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị khởi tố trong vụ án.

Liên quan đến Tập đoàn Đầu tư An Đông, cuối tháng 3 vừa qua, Ủy ban chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt hành chính với tập đoàn này do vi phạm trong việc phát hành trái phiếu.

Cụ thể, An Đông bị phạt 92,5 triệu đồng do không gửi công bố thông tin định kỳ cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), gồm báo cáo tài chính 2022-2022, các báo cáo về tình hình sử dụng vốn, thanh toán gốc, lãi trái phiếu... Công ty này đồng thời cũng gửi các tài liệu tương tự giai đoạn 2021-2022 không đúng hạn.

Cùng với An Đông, một số doanh nghiệp khác trong nhóm Vạn Thịnh Phát cũng bị Ủy ban chứng khoán xử phạt như Đầu tư Quang Thuận, Đầu tư và Phát triển Phú Châu, Thiết kế và Trang trí nội thất Norah, với chung mức phạt 92,5 triệu đồng.

Minh Anh

Theo VietnamFinance