Hưng Thịnh Incons phát hành riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu

CTCP Hưng Thịnh Incons sẽ trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được tổ chức vào 5/6 tới phương án phát hành riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành.

Dự án Q7 SaiGon Riverside Complex do Hưng Thịnh Incons thi công.  
Dự án Q7 SaiGon Riverside Complex do Hưng Thịnh Incons thi công.  

Hưng Thịnh Incons cho biết mục đích chào bán, nhằm đảm bảo cơ cấu vốn hợp lý, thu hút nguồn vốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh năm 2022 và những năm tiếp theo. Từ đó, củng cố vị thế, nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ quy định của Nhà nước đối với việc phát hành cổ phiếu để huy động vốn của công ty đại chúng.

Tại thời điểm 31/3/2022, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu HTN của Hưng Thịnh Incons đạt 17.551 đồng/cổ phiếu. Như vậy với phương án phát hành riêng lẻ ở trên, công ty dự kiến thu về tối thiểu 439 tỷ đồng, nguồn vốn này sẽ bổ sung cho hoạt động kinh doanh.

Ngoài việc phát hành riêng lẻ, Hưng Thịnh Incons còn trình đại hội thông qua việc phát hành 2.673.492 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu này tương đương 3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Tại thời điểm 31/3/2022, công ty có 2.495 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và chịu chi phí gần 49 tỷ đồng lãi vay trong quý vừa qua, tương đương 542 triệu đồng/ngày.

Như vậy, việc phát hành riêng lẻ sẽ giúp công ty giảm áp lực trả lãi lẫn nợ gốc so với nguồn vốn được tài trợ từ ngân hàng, phát hành trái phiếu; thậm chí không gây áp lực lên cổ đông hiện hữu.

Hiện nay Hưng Thịnh Incons có vốn điều lệ 891 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Hưng Thịnh sở hữu 27,62%; ông Nguyễn Đình Trung sở hữu 16,17%; Hưng Thịnh Land sở hữu 11,1%, Hưng Thịnh Investment sở hữu 10,55% và phần còn lại là các cổ đông khác.

Như vậy, ông Nguyễn Đình Trung cùng 3 tổ chức trên đang sở hữu 65,4% vốn điều lệ của Hưng Thịnh Incons. Hiện nay, ông Nguyễn Đình Trung là Chủ tịch HĐQT của 3 tổ chức trên lẫn Hưng Thịnh Incons.

Năm 2021, Hưng Thịnh Incons đạt 6.166 tỷ đồng doanh thu và 235 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 134,8% so cùng kỳ năm trước (YoY) và 50,2% YoY. Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 12% với tổng số tiền cần chi là 107 tỷ đồng.

Năm 2022, Hưng Thịnh Incons đề ra kế hoạch 7.458 tỷ đồng doanh thu và 265 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 21% YoY và 12,7% YoY.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và Cuộc sống