Huyện miền núi của tỉnh Hòa Bình sắp trở thành khu kinh tế tổng hợp quy mô hơn 53.000ha​

Địa phương này của tỉnh Hòa Bình sẽ được quy hoạch là vùng huyện “Phát triển kinh tế tổng hợp, thương mại - dịch vụ, nông lâm thủy sản giá trị cao, công nghiệp địa phương; phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa cộng đồng và sinh thái của tỉnh Hòa Bình”.

Địa phương này của tỉnh Hòa Bình sẽ được quy hoạch là vùng huyện “Phát triển kinh tế tổng hợp, thương mại - dịch vụ, nông lâm thủy sản giá trị cao, công nghiệp địa phương; phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa cộng đồng và sinh thái của tỉnh Hòa Bình”.

UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Quyết định Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Lạc, tỷ lệ 1/25.000 đến năm 2045. Theo đó, phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình gồm 16 đơn vị hành chính cấp xã (15 xã, 1 thị trấn).

Quy mô thực hiện quy hoạch là 53.085,75ha. Ranh giới được xác định: Phía Bắc giáp huyện Đà Bắc, phía Nam giáp huyện Lạc Sơn; huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa; phía Đông giáp huyện Cao Phong. Phía Tây giáp huyện Mai Châu; huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian thực hiện quy hoạch, giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, giai đoạn dài hạn đến năm 2045. 

Huyện miền núi của tỉnh Hòa Bình sắp trở thành khu kinh tế tổng hợp quy mô hơn 53.000ha​ - Ảnh 1

Quy hoạch huyện Tân Lạc trên diện tích hơn 53.000ha. Ảnh minh họa

Quy hoạch với mục tiêu khai thác có hiệu quả mối quan hệ vùng gắn với các trục hành lang Quốc lộ 6, Quốc lộ 12B, các trục đường Tỉnh 440, 435 và 436. Đồng thời khai thác các thế mạnh, tiềm năng và lợi thế của vùng đảm bảo phát triển hài hòa bền vững giữa đô thị và nông thôn. Trong giai đoạn đến năm 2030, tỉnh tập trung đầu tư phát triển thị trấn Mãn Đức là đô thị loại IV, thành lập thị trấn Phong Phú và xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh. Tầm nhìn dài hạn, hình thành các đô thị mới Suối Hoa và Vân Sơn.

Trên cơ sở đề xuất quy hoạch tổ chức không gian đô thị, phân bổ không gian phát triển nông nghiệp công nghiệp, dịch vụ và hệ thống hạ tầng xã hội, các khu dân cư nông thôn tiến hành lập triển khai quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch xây dựng nông thôn.

Huyện miền núi của tỉnh Hòa Bình sắp trở thành khu kinh tế tổng hợp quy mô hơn 53.000ha​ - Ảnh 2

Một góc huyện Tân Lạc. Ảnh: Internet

Khu vực quy hoạch có tính chất là vùng huyện “Phát triển kinh tế tổng hợp, thương mại - dịch vụ, nông lâm thủy sản giá trị cao, công nghiệp địa phương; phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa cộng đồng và sinh thái của tỉnh Hòa Bình”.

Chức năng chính của khu vực quy hoạch là đầu mối giao thương cửa ngõ vùng Tây Bắc, đóng vai trò quan trọng trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây của tỉnh Hòa Bình gắn với liên kết phát triển du lịch, công nghiệp, đào tạo, khoa học công nghệ và đô thị. Khu vực quy hoạch cũng có vị trí quan trọng trong phát triển Khu lịch quốc gia hồ Hòa Bình gắn với khu vực Suối Hoa và Phú Vinh. Đồng thời, đây là khu vực phát triển du lịch văn hóa, sinh thái gắn với cộng đồng bản địa; khu vực bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Mường Bi; khu vực bảo vệ hệ sinh thái rừng và các không gian tự nhiên ven lòng hồ; bảo vệ nguồn nước mặt hồ Hòa Bình.

Tân Lạc là một huyện nằm ở phía Tây Nam tỉnh Hòa Bình. Diện tích tự nhiên của huyện là 523km2, dân số là 143.210, dân số là 143.210 người trong đó người Mường chiếm đa số. Ngoài ra còn có người Kinh, người Thái, người Dao.

Chi Chi

Theo Chất lượng và Cuộc sông