[Inforgraphic] Khánh Hòa ban hành 2 quy trình cấp “sổ hồng” cho bất động sản trên đất thương mại, dịch vụ

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1902, công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Trong đó, Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy chứng nhận sở hữu bất động sản như officetel, condotel (sổ hồng) trên đất thương mại dịch vụ.

[Inforgraphic] Khánh Hòa ban hành 2 quy trình cấp “sổ hồng” cho bất động sản trên đất thương mại, dịch vụ - Ảnh 1

Hà Thu

Theo Kinh doanh và Phát triển