Inforgraphic: Top 5 tỉnh thành có nhiều KCN lớn nhất tại Việt Nam năm 2023

Trong thời gian quam bất động sản Khu Công nghiệp được cho là điểm sáng nhất của thị trường khi thu hút được giới đầu tư trong và ngoài nước tìm về. Hiện, cả nước đang có khoảng 563 KCN nằm trong quy hoạch tại 61/63 tỉnh thành. Trong đó, 397 KCN đã được thành lập, 292 KCN đã đi vào hoạt động, 106 KCN đang trong quá trình xây dựng.

Inforgraphic: Top 5 tỉnh thành có nhiều KCN lớn nhất tại Việt Nam năm 2023 - Ảnh 1

Hà Thu

Theo Kinh doanh và Phát triển