Intresco (ITC): Lãi sau thuế 2023 thấp nhất 7 năm qua

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà (Intresco, HoSE: ITC) đã kết thúc năm 2023 với doanh thu và lợi nhuận sau thuế thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Intresco (ITC): Lãi sau thuế 2023 thấp nhất 7 năm qua
Intresco (ITC): Lãi sau thuế 2023 thấp nhất 7 năm qua

Báo cáo tài chính hợp nhất của ITC cho thấy, quý IV/2023, doanh thu thuần đạt 188 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước và cao nhất trong 5 quý qua, nhờ đà tăng của doanh thu xây lắp (tăng 74%, đạt 54 tỷ đồng), doanh thu khách sạn (tăng 11%, đạt 98 tỷ đồng), trong khi chứng kiến doanh thu bất động sản suy giảm rất mạnh (giảm 86%, chỉ 7 tỷ đồng).

Do giá vốn không được cải thiện, lợi nhuận gộp giảm 12% so với cùng kỳ, đạt 72 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 38,17%.

Trong quý, điểm nhấn đáng chú ý là ITC có khoản lợi nhuận khác, không được thuyết minh chi tiết, lên tới 44 tỷ đồng.

Đây là nguyên nhân chủ chốt khiến lợi nhuận trước thuế quý IV/2023 tăng 17% so với cùng kỳ, đạt 75 tỷ đồng. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 55 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ, cao nhất 6 quý qua.

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của ITC đạt 588 tỷ đồng, giảm 28% so với năm trước, thấp nhất 4 năm qua. Lợi nhuận gộp đạt 227 tỷ đồng, giảm 34%. Biên lợi nhuận gộp đạt 38,6%.

Chi phí tài chính trong năm tăng tới 68%, đạt 84 tỷ đồng. Điều này khiến khoản lợi nhuận khác có được trong quý IV/2023 là không đủ để đảo ngược chiều hướng của lợi nhuận.

Kết năm 2023, ITC có lợi nhuận trước thuế 114 tỷ đồng, giảm 46%; lợi nhuận sau thuế 78 tỷ đồng, giảm 49% so với năm trước, thấp nhất 7 năm qua.

Năm 2023, ITC đặt mục tiêu doanh thu 700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 67 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 84% mục tiêu doanh thu và vượt 16% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của ITC đạt 4.177 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng so với đầu năm. Cơ cấu tài sản ghi nhận hàng tồn kho đạt 1.659 tỷ đồng, giảm 3%, chiếm 39,7%, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án như: Terra Royal (152 tỷ đồng), Long Thới (520 tỷ đồng), Nhơn Trạch (211 tỷ đồng), Sabinco (487 tỷ đồng)…

Các khoản phải thu đạt 416 tỷ đồng, tăng 20%, chiếm 10%. Tiền và tương đương tiền đạt 148 tỷ đồng, tăng 35%.

Về nguồn vốn, tại ngày kết thúc năm 2023, nợ phải trả đạt 1.882 tỷ đồng, giảm 3,6% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 566 tỷ đồng, giảm 16%. Người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 223 tỷ đồng, giảm 5%.

Với vốn chủ sở hữu đạt 2.295 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu chỉ là 0,82 lần.

Dòng tiền kinh doanh năm 2023 của ITC dương 194 tỷ đồng. Trong năm, ITC tăng thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác, giúp dòng tiền đầu tư dương 75 tỷ đồng. Dòng tiền đi vay vì thế giảm mạnh, giảm 61%, còn 182 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần cả năm dương 38 tỷ đồng.

Vĩnh Chi

Theo VietnamFinance