Khánh Hòa đề xuất xây sân bay ở khu kinh tế Vân Phong

UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất Bộ Giao thông vận tải chấp thuận quy hoạch xây dựng Cảng hàng không Vân Phong trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, báo cáo Thủ tướng xem xét.

Khánh Hòa hiện có Sân bay quốc tế Cam Ranh.
Khánh Hòa hiện có Sân bay quốc tế Cam Ranh.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có báo cáo triển khai và tiến độ thực hiện Nghị quyết 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, để có cơ sở xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án xây dựng và kinh doanh sân bay, tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải về quy hoạch sân bay trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong.

Trong đó, đề xuất Bộ Giao thông vận tải chấp thuận về việc quy hoạch xây dựng Cảng hàng không Vân Phong trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040 tầm nhìn năm 2050 và Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến 2050, báo cáo Thủ tướng xem xét, bổ sung Cảng hàng không Vân Phong vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang trình Thủ tướng phê duyệt.

Báo cáo cũng nêu về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư bến cảng, khu bến cảng thuộc cảng biển đặc biệt, cảng tổng hợp, cảng chuyên dùng..., có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc cảng biển loại 1 khi có nhà đầu tư đáp ứng điều kiện.

Về việc này, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Nghị quyết 55 có hướng dẫn trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư cấp tỉnh.

Cụ thể, sau khi đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch phân khu trong Khu kinh tế được phê duyệt, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong sẽ tham mưu tỉnh ban hành danh mục mời gọi nhà đầu tư chiến lược vào khu kinh tế.

Trường hợp nhà đầu tư nộp hồ sơ thuộc loại dự án sân bay hoặc cảng biển có quy mô vốn từ 2.300 tỷ đồng trở lên, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong sẽ tiến hành tiếp nhận hồ sơ và tham mưu tỉnh theo đúng quy định.

Khánh Hồng

Theo VietnamFinance