Khánh Hòa cần 10.300 tỷ đồng để phát triển nhà ở năm 2022

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, để thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022, địa phương này cần tới 10.300 tỷ đồng.

Khánh Hòa cần 10.300 tỷ đồng để thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022.
Khánh Hòa cần 10.300 tỷ đồng để thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022.

Theo kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa, căn cứ suất vốn đầu tư nhà ở và diện tích tăng thêm của các loại nhà ở, tỉnh Khánh Hòa dự báo nhu cầu nguồn vốn đầu tư nhà ở toàn tỉnh trong năm 2022 là 10.300 tỷ đồng.

Trong đó, địa phương dành 315 tỷ đồng xây nhà ở xã hội, 4.400 tỷ xây nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư 273 tỷ đồng và nhà ở dân tự xây là 5.300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết dự kiến có các nguồn vốn để phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh bao gồm phát triển nhà ở thương mại bằng nguồn vốn xã hội hóa; nhà ở riêng lẻ tự xây của các hộ gia đình bằng nguồn vốn tích lũy; vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi và một phần từ ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

Riêng đối với nhà ở xã hội, sẽ có hình thức xây nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp; nhà ở cho người có công với cách mạng; nhà ở cho hộ nghèo; nhà ở cho người có thu nhập thấp khu vực đô thị và nhà ở tái định cư.

Việc dành vốn xây nhà ở xã hội nhằm ưu tiên cho cán bộ, công chức, viên chức, nhà công nhân; nhà ở sinh viên và các đối tượng chính sách khác có khó khăn về nhà mua hoặc thuê.

Tấn An

Theo VietnamFinance