Khánh Hòa: Khắc phục sai phạm, xin tiếp tục triển khai Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại

UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại sau khi chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính và khắc phục xong các nội dung vi phạm.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có báo cáo tiến độ giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến các Kỳ họp HĐND tỉnh, trong đó có kiến nghị chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc triển khai dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại trên cơ sở cải tạo, bảo tồn di tích lầu Bảo Đại.

Đối với dự án này, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện dự án sau khi chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính và khắc phục xong các nội dung vi phạm theo Thông báo 680 năm 2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ngoài ra, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã giao Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm bảo tồn di tích xây dựng phương án trùng tu, bảo vệ, tôn tạo di tích đối với 5 căn Biệt thự (sau khi địa phương nhận bàn giao).

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xác định lại giá đất, để xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan Trung ương. Ngoài ra, Sở Tài chính đang xác định phương án giải quyết đối với phần giá trị góp vốn trong liên doanh để đảm bảo khu vực 5 biệt thự thuộc toàn quyền sở hữu nhà nước.

Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại được chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Khánh Hà triển khai đã hơn 10 năm nhưng chưa hoàn thành. Tháng 1/2023, chủ đầu tư dự án quyết định trả lại 5 biệt thự cổ trong di tích lầu Bảo Đại địa phương tôn tạo, bảo tồn.

Mặc dù Công ty CP Đầu tư Khánh Hà đã xin trả lại 5 biệt thự nhưng địa phương đến nay chưa thể nhận lại vì còn rà soát các thủ tục hồ sơ pháp lý.

Dự án chậm triển khai gây lãng phí tài nguyên đất, không khai thác hiệu quả các di tích có giá trị. Trong khi đó, người dân và du khách không thể vào tham quan các biệt thự cổ bởi chủ đầu tư dựng rào chắn, thuê bảo vệ chặn từ bên ngoài.

Khánh Hồng

Theo VietnamFinance