Khối ngoại quay trở lại bán ròng hơn 2.343 tỷ đồng trong tuần vừa qua

Sau khi mua ròng hơn 29.950 tỷ đồng trong tuần trước với đóng góp chủ yếu là giao dịch thỏa thuận của VHM thì sang đến tuần này, khối ngoại đã quay trở lại bán ròng 2.343,79 tỷ đồng trên thị trường Chứng khoán Việt.

Trên sàn HOSE, khối ngoại đã bán ròng cả 5 phiên trong tuần qua với tổng cộng 40,48 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng hơn 2.396 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại mua ròng 254,5 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 27.928,21 tỷ đồng, chủ yếu nhờ đóng góp của giao dịch thảo thuận hơn 248 triệu cổ phiếu VHM tương ứng gần 28.548 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

21/5

8,76

16,43

-7,66

388,2

803,73

-415,53

22/5

18,52

27,53

-9,01

813,79

1.425,77

-611,98

23/5

21,39

25,59

-4,19

1.837,66

2.537,57

-699,91

24/5

19,08

23,4

-4,32

998,28

1.145,47

-147,19

25/5

14,04

29,32

-15,28

747,03

1.268,54

-521,28

Tổng cộng

81,79

122,27

-40,48

4.784,96

7.181,08

-2.396,12

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 3 phiên và mua ròng 2 phiên còn lại.

Tổng cộng tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 840.000 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là bán ròng 3 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại mua ròng 2,65 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 12,3 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

21/5

0,988

2,05

-1,06

17,04

41,1

-24,06

22/5

8,52

7,47

1,05

114,05

87,62

26,43

23/5

2,87

1,84

1,03

51,02

36,99

14,03

24/5

1,72

1,64

0,08

30,29

35

-4,72

25/5

1,54

1,79

-0,25

25,02

39,7

-14,68

Tổng cộng

15,638

14,79

0,848

237,42

240,41

-2,99

Trên sàn UpCoM, khối ngoại chỉ bán ròng nhẹ 1 phiên và mua ròng trong 4 phiên còn lại.

Tổng cộng tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng khoảng 2 triệu đơn vị, với giá trị mua ròng tương ứng hơn 55 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại bán ròng khoảng 670.000 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 9,79 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

21/5

2,16

1,65

0,5

53,78

40,48

13,3

22/5

0,63

1,31

-0,678

40,31

43,39

-3,08

23/5

1,5

1,11

0,396

30,96

23,42

7,54

24/5

1,13

1,17

0,032

31,33

21,58

9,85

25/5

3,07

1,28

1,78

59,68

31,87

27,81

Tổng cộng

8,49

6,52

1,97

216,06

160,74

55,32

Tính chung trên cả 3 sàn trong tuần qua, khối ngoại đã bán ròng hơn 37,6 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 2.343,79 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại mua ròng tổng cộng 256,48 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 27.950,3 tỷ đồng.

Theo Lạc Nhạn / báo Đàu tư và Chứng khoán

Tin liên quan