Không nộp gần 50 tỷ nợ thuế, một giám đốc công ty bất động sản bị hoãn xuất cảnh

Tính đến ngày 16/8, doanh nghiệp ngày nợ gần 50 tỷ tiền thuế trong đó có hơn 47 tỷ tiền sử dụng đất.

 

Nguồn ảnh: Báo Xây dựng
Nguồn ảnh: Báo Xây dựng

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo tình hình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với CTCP Xây dựng Minh Hoàng Long.

Cụ thể, Công ty Xây dựng Minh Hoàng Long đã được UBND tỉnh Quảng Nam giao đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư số 1 mở rộng tại phường Điện An, thị xã Điện Bàn.

Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1339 về việc phê duyệt phương án giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư số 1 mở rộng tại phường Điện An.

Cục Thuế ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất số 5875 ngày 29/6/2022, số tiền sử dụng đất phải nộp gần 66,9 tỷ đồng.

Công ty đã nộp gần 19,8 tỷ đồng.

Đến ngày 16/8, tổng nợ của Công ty là gần 49,8 tỷ đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất hơn 47 tỷ, tiền chậm nộp hơn 2,3 tỷ, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 210 triệu, tiền thuế giá trị gia tăng 96,8 triêụđồng, tiền phạt vi phạm hành chính hơn 76,5 triệu.

Ngày 8/3, Cục Thuế đã thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế. Đến 20/4, Cục Thuế thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn số tiền gần 49,8 tỷ đồng, Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn có hiệu lực từ ngày 20/4 đến 20/4/2024.

Ngày 20/7, Cục Thuế đã ban hành tiếp Công văn số đề nghị Công ty cung cấp thông tin về tài sản để kê biên, bán đấu giá tài sản kê biên, cung cấp tài sản, công nợ bên thứ 3 đang nắm giữ; tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn không cung cấp thông tin cho Cục Thuế.

Ngày 24/8, Cục Thuế đã ban hành Thông báo số 6191 về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Quang Hy (chủ doanh nghiệp) gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, yêu cầu dừng xuất cảnh với lý do người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Đồng thời, Cục Thuế có Công đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Nam cung cấp các thông tin về danh mục các tài sản là quyền sử dụng đất của Công ty để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản theo quy định.

Theo chia sẻ từ Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, trong quá trình quản lý thuế, đôn đốc thu hồi nợ thuế, Cục Thuế phát hiện CTCP Xây dựng Minh Hoàng Long không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Cục Thuế đã ban hành Thông báo số 5768 ngày 7/8 về việc người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và công khai thông tin theo quy định để tổ chức, cá nhân trên toàn quốc được biết.

Hiện nay, Cục Thuế không liên hệ được với CTCP Xây dựng Minh Hoàng Long để tiến hành các biện pháp thu hồi nợ, nhất là khi công ty có dấu hiệu phát tán tài sản, đã bỏ không kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký.

Cục Thuế kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan, UBND thị xã Điện Bàn thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước đối với Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư số 1 mở rộng tại phường Điện An của CTCP Minh Hoàng Long; thông báo rộng rãi cho người dân biết, không giao dịch mua bán, đặt cọc đất nền tại dự án; phối hợp, hỗ trợ cơ quan Thuế thu tiền thuế nợ hoặc có phương án thu hồi dự án nếu nhà đầu tư mất khả năng thanh toán nợ thuế, bỏ địa chỉ kinh doanh.

Về dự án khu dân cư số 1 mở rộng tại phường Điện An, công trình được được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 4297 ngày 08/12/2017 với quy mô 10,34ha và được điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 364 ngày 12/02/2020, trong đó, phần diện tích thực hiện giải phóng mặt bằng và giao chủ đầu tư triển khai xây dựng là 69.653,8m2, phần còn lại là đất chỉnh trang trong ranh giới dự án không thực hiện giải phóng mặt bằng.

Dự án được UBND tỉnh giao đất 1 đợt tại Quyết định số 1234 ngày 25/4/2019, diện tích đất được giao 61.883m2. Sau đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã thực hiện giải phóng mặt bằng thêm 2.105m2.

Tiến độ thực hiện dự án được chấp thuận là đến năm 2020. Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Nam gia hạn tiến độ thực hiện đến hết quý 4/2021 tại Công văn số 7561 ngày 22/12/2020.

Đến nay, đã hết tiến độ thực hiện nhưng chủ đầu tư vẫn chưa triển khai thủ tục gia hạn tiến độ theo quy định.

Quốc Chiến

Theo Chất lượng và cuộc sống