Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc tiếp tục tìm nhà đầu tư

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc với quy mô gần 19 ha tại TP Thái Nguyên được đưa ra đấu giá lựa chọn nhà đầu tư với mức giá khởi điểm chưa đến 100 tỷ đồng.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên vừa thông báo tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc, giai đoạn 1. Giá khởi điểm là 98,968 tỷ đồng…

Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc tiếp tục tìm nhà đầu tư - Ảnh 1

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc với quy mô gần 19ha tại TP Thái Nguyên được đưa ra đấu giá lựa chọn nhà đầu tư với mức giá khởi điểm chưa đến 100 tỷ đồng.

Theo đó, tổng diện tích đất thực hiện đấu giá gần 19 ha (diện tích thu tiền là hơn 18ha), không bao gồm diện tích mặt nước. Cụ thể, đất cây xanh chuyên đề 12,3 ha; đất giao thông 2,6 ha; đất biệt thự du lịch 3,2 ha; đất dịch vụ công cộng 6.160 m2; đất hạ tầng kỹ thuật 1.550 m2.

Khu đất thực hiện dự án thuộc xã Phúc Xuân, TP.Thái Nguyên có giá khởi điểm là 98,968 tỷ đồng, với mục đích sử dụng thực hiện xây dựng biệt thự du lịch, công trình thương mại dịch vụ, đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh... Thời gian đấu giá dự kiến vào ngày 5/11 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên.

Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc tiếp tục tìm nhà đầu tư - Ảnh 2

Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng tại Hồ Núi Cốc.

Người đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện, trong đó về năng lực tài chính phải có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án (tổng mức đầu tư dự kiến thực hiện theo Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 3/8/2022 của UBND tỉnh là 927,5 tỷ đồng)...

Được biết, tháng 8/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định thu hồi, chấm dứt hiệu lực Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 3/12/2020 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc do Công ty cổ phần Flamingo Holding Group thực hiện.

Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc tiếp tục tìm nhà đầu tư - Ảnh 3

Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên tại Hồ Núi Cốc.

UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của pháp luật. Đồng thời giải quyết các vấn đề có liên quan đến dự án theo đúng các quy định. 

Giao các sở, ngành, đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Đại Từ và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, thu hồi, chấm dứt hiệu lực hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền thu hồi, chấm dứt hiệu lực các văn bản liên quan đến dự án (nếu có) theo đúng quy định. 

UBND tỉnh cũng giao UBND huyện Đại Từ thực hiện công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch của dự án theo quy định. 

Trước đó, tại Quyết định số 1835 ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên, Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban quản lý rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Hồ Núi Cốc trực thuộc Chi cục Kiểm lâm. Với chức năng quản lý bảo vệ, xây dựng, sử dụng và phát triển rừng trên địa bàn bàn 7 xã và 01 thị trấn của huyện Võ Nhai với diện tích rừng đặc dụng gần 20 nghìn ha và trên 3.400 ha rừng phòng hộ, nằm ở địa bàn 6 xã (Phúc Xuân, Phúc Trìu thuộc thành phố Thái Nguyên; Tân Thái, Lục Ba, Vạn Thọ thuộc huyện Đại Từ và xã Phúc Tân thuộc thị xã Phổ Yên).

Văn Trì

Theo Chất lượng và cuộc sống