Kiểm toán Nhà nước ra kiến nghị, Bình Định lại gửi công văn nhờ Bộ Xây dựng hướng dẫn

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với 6 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo tỉnh Bình Định, đến thời điểm hiện tại, địa phương đã và đang triển khai 15 dự án nhà ở xã hội với khoảng hơn 10.700 căn, diện tích sử dụng căn hộ gần 659.000m2. Trong đó, tỉnh đã đưa vào sử dụng 4 dự án với 1.587 căn, diện tích sử dụng căn hộ hơn 107.000m2.

Trong quá trình triển khai Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và được sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ, UBND tỉnh Bình Định gặp nhiều vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện.

Cụ thể, đối với các dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận tại thời điểm Nghị quyết số 49 chưa bàn hành, diện tích đất ở xây dựng chung cư được xác định cho toàn bộ phạm vi ranh giới khu đất quy hoạch để xây dựng chung cư nhà xã hội. Tương tự như cách xác định đất ở xây dựng nhà liên kế, nhà biệt thự; trong đó phần diện tích xây dựng công trình được xác định theo mật độ xây dựng, chỉ giới xây dựng tuân thủ theo quy định của quy chuẩn Việt Nam về quy hoạch xây dựng nhưng phần diện tích sân vườn, đường nội bộ trong thửa đất vẫn được xác định là đất ở.

Các loại đất thương mại dịch vụ cũng như các loại đất phi nông nghiệp khác cũng xác định cho toàn thửa đất. Do vậy, UBND tỉnh Bình Định cho rằng, việc xác định đất ở cho toàn khu đất quy hoạch xây dựng chung cư là phù hợp với các quy định pháp luật.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm toán các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định, Kiểm toán Nhà nước xác định diện tích đất ở chỉ tính cho phần diện tích khối nhà chung cư (theo đó xác định đất để xây dựng nhà ở là chỉ xây dựng khối nhà chung cư mà không bao gồm đất làm sân, trồng hoa, cây xanh xung quanh nhà và đất xây dựng các công trình hạ tầng bên ngoài nhà chung cư nhưng để phục vụ trực tiếp cho nhà chung cư theo như quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) .

Với cách tính toán như trên, Kiểm toán Nhà nước xác định có 6 dự án nhà ở xã hội đã bố trí diện tích đất dành cho kinh doanh thương mại vượt từ 5,65% đến 45,58% so với quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Từ vướng mắc nêu trên, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể cách xác định đất để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại theo quy định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ để có cơ sở khắc phục các dự án đã triển khai và điều chỉnh các dự án đang triển khai cho đúng quy định của pháp luật.

Khánh Hồng

Theo VietnamFinance