Kinh Bắc duyệt chi 5.500 tỷ làm khu công nghiệp 380ha tại Hậu Giang

HĐQT Tổng công ty cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) vừa thông qua việc phê duyệt quyết định đầu tư và thực hiện: “Dự án Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Sông Hậu 2" quy mô khoảng 380ha.

Kinh Bắc (KBC) duyệt đầu tư dự án khu công nghiệp hơn 5.500 tỷ đồng tại Hậu Giang. (Ảnh minh họa)
Kinh Bắc (KBC) duyệt đầu tư dự án khu công nghiệp hơn 5.500 tỷ đồng tại Hậu Giang. (Ảnh minh họa)

Dự án thuộc địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Tổng vốn đầu tư là 5.569,8 tỷ đồng, trong đó chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật là 3.441,5 tỷ, chi phi đền bù giải phóng mặt bằng là 2.128,2 tỷ đồng.

Về nguồn vốn đầu tư, vốn chủ sở hữu là 835,4 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 15% tổng vốn đầu tư dự án), 4.734,3 tỷ đồng còn lại là vốn vay.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất. Về tiến độ, dự án dự kiến thực hiện khâu đo đạc, lập và phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư,... từ tháng 1/2024 – tháng 9/2024. Đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất... cấp phép xây dựng dự kiến được thực hiện từ tháng 10/2024 - tháng 6/2025.

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động từ tháng 7/2025 - tháng 12/2026; cho thuê lại đất/nhà xưởng dự kiến từ tháng 6/2026 trở đi.

Quý III/2023, doanh thu thuần hợp nhất của KBC đạt 247 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, song giảm tới 88% so với quý II/2023 và giảm 89% so với quý I/2023.

Lợi nhuận gộp quý III/2023 đạt 111 tỷ đồng, chỉ tăng 14% so với cùng kỳ, do vậy biên lợi nhuận gộp giảm từ 47,7% xuống còn 44,9%.

Trong quý, KBC có thêm 58 tỷ đồng doanh thu tài chính (giảm 27%). Bên cạnh đó, công ty giảm được 72% chi phí tài chính (39 tỷ đồng) và khống chế được chi phí quản lý, chi phí bán hàng ở mức tương đương cùng kỳ năm trước.

Nhờ đó, công ty báo lãi trước thuế 47 tỷ đồng, lãi sau thuế 18,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 98% và giảm 99% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 9 tháng năm 2023, doanh thu thuần của KBC đạt 4.798 tỷ đồng tăng 3,7 lần so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp đạt 3.309 tỷ đồng, tăng 5,9 lần. Cộng với 350 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 50%, KBC có lợi nhuận trước thuế đạt 2.652 tỷ đồng, tăng 18%. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 2.087 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước.

Về tài sản, tổng tài sản tại ngày 30/9/2023 đạt 33.747 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm 36% tổng tài sản, đạt 12.257 tỷ đồng, giảm 0,6% so với đầu năm, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án: khu công nghiệp và khu đô thị Tràng Cát (8.098 tỷ đồng), khu công nghiệp và dân cư Tân Phú Trung (1.139 tỷ đồng), khu đô thị Phúc Ninh (1.113 tỷ đồng), khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh (617 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/9/2023 đạt 13.684 tỷ đồng, giảm 20% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay chiếm 28%, đạt 3.867 tỷ đồng, giảm 49%.

Vốn chủ sở hữu của KBC đạt 20.063 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,68 lần.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance