Kon Tum thu hồi đất 2 dự án chậm tiến độ ở Măng Đen

Hai dự án bị thu hồi gồm Khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái VietinBank và Khu biệt thự du lịch sinh thái Măng Đen với tổng diện tích 33ha.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Kon Tum vừa có quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất hơn 140.000m2 dự án Khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái VietinBank (tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông) đã giao cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công thương Việt Nam (nay là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư VIETIN).

Theo UBND tỉnh Kon Tum, việc thu hồi trên là do Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư VIETIN chậm thực hiện dự án. UBND tỉnh Kon Tum cho phép gia hạn tiến độ sử dụng 24 tháng nhưng hết thời hạn được gia hạn (ngày 1/6/2020), doanh nghiệp vẫn chưa đưa đất vào sử dụng.

UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai lập thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư VIETIN và thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan bàn giao đất trên thực địa cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum để quản lý theo quy định. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có trách nhiệm quản lý diện tích đất được giao nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Kon Tum cũng có quyết định thu hồi đất đã cho Công ty cổ phần Măng Đen thuê.

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum thu hồi toàn bộ diện tích đất gần 190.000m² của dự án Khu biệt thự du lịch sinh thái Măng Đen tại thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông).

Lý do thu hồi là do Công ty cổ phần Măng Đen chậm thực hiện dự án, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương tại Thông báo số 2990/TB-VP ngày 12/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh.

UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai lập thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tải sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty cổ phần Măng Đen và thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan bàn giao đất trên thực địa cho UBND huyện Kon Plông quản lý theo quy định.

Khánh Hồng

Theo VietnamFinance