Lạng Sơn cần 2.500 tỷ đồng làm 17km cao tốc kết nối 3 cửa khẩu

Để đầu tư đoạn tuyến cao tốc từ Hữu Nghị đi Tân Thanh - Cốc Nam kết nối với tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có công văn số 270/UBND-KT gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022.

Cụ thể, tuyến kết nối Hữu Nghị với cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam gồm 2 đoạn. Đoạn tuyến số 1 có điểm đầu Km0+00 tại nút giao IC02 (Km7+700) - cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng; điểm cuối Km14+356 tại nút giao giữa QL4A và đường đi vào khu cửa khẩu Tân Thanh; chiều dài khoảng 15 km. Đoạn tuyến số 2 có điểm đầu Km0+00 tại nút giao với tuyến nối cửa khẩu Hữu Nghị với cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam (Km7+480); điểm cuối tại Km1+876 tại nút giao giữa Quốc lộ 4A và đường đi vào cửa khẩu Cốc Nam; chiều dài khoảng 2km.

Lạng Sơn cần 2.500 tỷ đồng làm 17km cao tốc kết nối 3 cửa khẩu - Ảnh 1

Đây là dự án nhóm A, có mức vốn đầu tư lớn và do điều kiện của tỉnh còn nhiều khó khăn nên UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ khoảng 2.500 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho tỉnh Lạng Sơn để thực hiện đoạn tuyến này. Phần vốn còn lại UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ thu xếp từ ngân sách địa phương để thực hiện.

Nếu được hỗ trợ từ Trung ương, UBND tỉnh Lạng Sơn cam kết trong tháng 4/2023 sẽ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, tháng 6/2023 hoàn thành phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và tháng 11/2023 hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công; thực hiện công tác giải phóng mặt bằng từ tháng 6/2023 đến tháng 3/2024; khởi công dự án tháng 12/2023; phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2025.

Để đảm bảo tính khả thi của phương án tài chính, UBND tỉnh Lạng Sơn đang khẩn trương thực hiện tính toán lại phương án theo hướng tách đoạn Hữu Nghị - Tân Thanh - Cốc Nam dài 17km ra khỏi Dự án Hữu Nghị - Chi Lăng, đồng thời thực hiện các thủ tục lập Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, các thủ tục về đất đai, môi trường... để đảm bảo điều kiện triển khai dự án theo quy định.

Quang Thân

Theo VietnamFinance