Lạng Sơn: Doanh nghiệp 1 tuổi chi hơn 800 tỷ làm cụm công nghiệp Hồ Sơn 1

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Gia Định Miền Bắc sẽ đầu tư 814 tỷ đồng để thực hiện dự án cụm công nghiệp Hồ Sơn 1, huyện Hữu Lũng.

Lạng Sơn: Doanh nghiệp 1 tuổi chi hơn 800 tỷ làm cụm công nghiệp Hồ Sơn 1
Lạng Sơn: Doanh nghiệp 1 tuổi chi hơn 800 tỷ làm cụm công nghiệp Hồ Sơn 1

Dự án cụm công nghiệp Hồ Sơn 1, huyện Hữu Lũng được xây dựng trên khu đất 73,76ha tại thôn Đồng Gia, Đồng Sơn, xã Hồ Sơn và thôn Đá Đỏ, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng. 

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ thời điểm nhà đầu tư được quyết định cho thuê đất; tiến độ thực hiện dự án từ quý II/2023 đến quý IV/2024.

Mục tiêu đầu tư dự án là hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, tổ chức kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định, tạo quỹ đất phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư. Dự án sẽ cung cấp sản phẩm, dịch vụ bao gồm: kinh doanh, cho thuê hạ tầng kỹ thuật, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tạo quỹ đất hoàn thiện về hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ khác đi kèm...

Nhà đầu tư được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Gia Định Miền Bắc, mới thành lập tháng 3/2022, có trụ sở tại Bình Dương.

Hiện toàn tỉnh Lạng Sơn có 15 cụm công nghiệp đủ điều kiện về quy hoạch để triển khai thực hiện. Trong đó, có 3 cụm công nghiệp đủ điều kiện triển khai gồm: cụm công nghiệp địa phương số 2, huyện Cao Lộc; cụm công nghiệp Hợp Thành 1, huyện Cao Lộc; cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, huyện Bắc Sơn.

Có 8 cụm công nghiệp đã phù hợp với các quy hoạch liên quan, đủ điều kiện thành lập, đã và đang thực hiện các thủ tục thành lập cụm công nghiệp. Tuy nhiên, còn 4 cụm công nghiệp có trong Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, chưa phù hợp với các quy định liên quan và đã có nhà đầu tư quan tâm.

Đối với các cụm công nghiệp đã được thành lập, hiện đã có 11 doanh nghiệp đang hoạt động; các cơ quan liên quan đang tiếp tục tiến hành thẩm định và thực hiện các thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, thành lập cụm công nghiệp.

Quang Thân

Theo VietnamFinance