Long An trao chủ trương đầu tư cho 4 khu công nghiệp với tổng vốn gần 23.000 tỷ đồng

Tỉnh Long An mới đây đã tiến hành nghi thức trao quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án tiêu biểu trong năm 2022.

Long An trao chủ trương đầu tư cho 4 KCN, tổng vốn gần 23.000 tỷ đồng.
Long An trao chủ trương đầu tư cho 4 KCN, tổng vốn gần 23.000 tỷ đồng.

Theo đó, tỉnh Long An đã trao quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ cho 4 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích 1.770ha, tổng vốn đầu tư là 22.858 tỷ đồng.

Đồng thời, trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đạt 184,503 triệu USD; trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 7 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đạt 9.064 tỷ đồng.

Thông tin từ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An cho biết, đến nay toàn tỉnh có 37 KCN với tổng diện tích quy hoạch là 12.285,48 ha.

Từ đầu năm đến nay, trong KCN thu hút đầu tư được 102 dự án mới tăng 23% so với cùng kỳ. Về vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn FDI đạt 539,4 triệu USD, tăng 30%, vốn đầu tư trong nước đạt 16.544,82 tỷ đồng, tăng 59% so cùng kỳ năm ngoái.

Từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh có thêm 4 KCN với diện tích 1.770ha, gồm Tân Tập 654ha, Tandoland 250ha, Prodezi 400ha, Lộc Giang 466ha được chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance