Louis Land báo lỗ quý thứ 2 liên tiếp

CTCP Louis Land (HNX: BII) báo lỗ ròng hơn 8 tỷ đồng trong quý 1/2022. Quý 4/2020, Công ty lỗ ròng hơn 6 tỷ đồng.

Trên báo cáo hợp nhất quý 1/2022, BII ghi nhận con số lỗ ròng 8.4 tỷ đồng, chuyển lãi thành lỗ so với kết quả cùng kỳ. Doanh thu trong kỳ vẫn ghi nhận mức tăng 40% lên hơn 151 tỷ đồng, song, với giá vốn chiếm tới hơn 99% nên lãi gộp của Công ty chỉ đạt 0.6 tỷ đồng, giảm 82% so với cùng kỳ.

Louis Land báo lỗ quý thứ 2 liên tiếp - Ảnh 1

Mặt khác, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh trong quý 1 năm nay, lần lượt ở mức gần 6 tỷ đồng và 4 tỷ đồng góp phần khiến BII báo con số lỗ kể trên.

CTCP Louis Land là doanh nghiệp chuyên kinh doanh bất động sản, đặc biệt trong năm 2021, Louis Land nhắm đến bất động sản thông minh. Việc kinh doanh không có khả quan khi lần thứ 2 liên tiếp Louis Land báo lỗ ròng hơn 8 tỷ đồng. Trước đó, vào quý IV/2021, Louis Land cũng báo lỗ 6 tỷ đồng. Theo giải trình của Công ty, tác động kéo dài của COVID-19 khiến các hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty gặp khó khăn, các dự án cũng đang trong giai đoạn phát triển nên chưa ghi nhận doanh thu.

Ngược dòng về năm 2021, lũy kế 9 tháng đầu năm, Louis Land ghi nhận tổng doanh thu đạt 367 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ doanh thu chỉ đạt 1,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi chuyển lỗ 55 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2020 thành lãi 39 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay. Trước đó, vào đầu năm 2021 Louis Land đặt mục tiêu doanh thu khoảng 800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 36 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, Louis Land đạt 46% chỉ tiêu doanh thu và đã vượt lợi nhuận năm đề ra. Tuy nhiên, 3 tháng cuối năm 2021, Louis Land báo lỗ đến 6 tỷ đồng. Theo giải trình từ ban lãnh đạo Công ty, kết quả kinh doanh khả quan này đến từ việc Louis Land tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp do hoàn nhập dự phòng phải thu trong kỳ và giảm chi phi thuế TNDN hoãn lại từ việc hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính đối với khoản đầu tư vào bất động sản Bình Thuận.

Lãi ròng của BII giai đoạn gần đây  
Lãi ròng của BII giai đoạn gần đây  

Tính đến cuối tháng 3/2022, tổng tài sản của BII đạt hơn 1.000 tỷ đồng, nhích nhẹ 1% so với đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn của Công ty ở mức 434 tỷ đồng, tăng 8%. Trong đó, các khoản phải thu với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Akisei (105 tỷ đồng) và phải thu với các bên liên quan (gần 134 tỷ đồng) chiếm chủ yếu. Tính tới 31/03/2022, BII đang nắm hơn 156 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn, gồm chi phí xây dựng ở các cụm công nghiệp Thắng Hải 1, Thắng Hải 2, Tân Bình.

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống