Luật Đất đai 2024 quy định diện tích đất tối thiểu để cấp sổ đỏ như thế nào?

Diện tích đất tối thiểu bao nhiêu thì sẽ được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024 là điều mà không ít người thắc mắc.

Diện tích đất tối thiểu bao nhiêu thì sẽ được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024 là điều mà không ít người thắc mắc.

Liên quan đến việc diện tích tối thiểu đủ điều kiện để cấp sổ đỏ, sẽ có 2 trường hợp cần xem xét gồm trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu và trường hợp cấp sổ đỏ do tách thửa, theo Luật Đất đai 2024.

Trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu

Luật Đất đai 2024 quy định các trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu đều không yêu cầu diện tích tối thiểu để được cấp sổ đỏ, nhưng cần đáp ứng được các điều kiện cụ thể trong từng trường hợp.

Trường hợp 1: Cấp giấy chứng nhận đối với các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất (Điều 137 Luật Đất đai 2024).

Luật Đất đai 2024 có thêm nhiều quy định về diện tích tối thiểu cấp sổ đỏ mà người dân cần biết. Ảnh: Internet
Luật Đất đai 2024 có thêm nhiều quy định về diện tích tối thiểu cấp sổ đỏ mà người dân cần biết. Ảnh: Internet

Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ mà không vi phạm quy định về đất đai hoặc không thuộc trường hợp đất giao không đúng thẩm quyền (Điều 138 Luật Đất đai 2024).

Trường hợp 3: Tại Điều 140 Luật Đất đai 2024 quy định Cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền.

Trường hợp cấp sổ đỏ do tách thửa

Đối với những trường hợp cấp sổ đỏ do tách thửa cần tuân thủ các điều kiện của đất khi tách thửa, theo đó cần đảm bảo diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của Uỷ ban Nhân dân (UBND) cấp tỉnh.

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 220 Luật Đất đai 2024, quy định về việc tách thửa, hợp thửa như sau:

1. Các thửa đất sau khi tách bắt buộc phải đảm bảo được diện tích tối thiểu đối với loại đất đang sử dụng theo quy định của UBND tỉnh.

Trong trường hợp đất được tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa thì phải thực hiện đồng thời cùng với việc hợp thửa với thửa liền kề.

2. Trường hợp đất đã chuyển mục đích sử dụng 1 phần thửa đất thì sau khi tách diện tích tối thiểu của thửa đất phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng.

Trường hợp thửa đất có sự kết hợp giữa đất ở và đất khác thì sẽ không bắt buộc phải tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, trừ trường hợp người sử dụng cần có nhu cầu tách.

Sẽ vẫn có một số trường hợp đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng vẫn được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024. Ảnh: Internet
Sẽ vẫn có một số trường hợp đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng vẫn được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024. Ảnh: Internet

3. Trường hợp phân chia quyền sử dụng đất theo án hoặc quyết định của toà án mà việc phân chia không đảm bảo được các điều kiện, diện tích, kích thước không đủ theo quy định của pháp luật thì không được tách thửa.

Do đó có thể thấy, đối với trường hợp tách thửa buộc phải kèm theo yêu cầu về diện tích tuỳ theo loại đất cũng như quy định của pháp luật.

Mặc dù vậy, theo Điều 146 Luật Đất đai 2024 sẽ vẫn có một số trường hợp đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng vẫn được cấp sổ đỏ.

An Nhiên

Theo Chất lượng và Cuộc sống