Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản được áp dụng sớm: Thị trường BĐS hưởng lợi lớn

Sau khi Luật Đất đai (sửa đổi) được đề xuất đưa vào sử dụng sớm 6 tháng so với kế hoạch, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản tiếp tục được đề xuất đưa vào hoạt động đồng thời với Luật Đất đai.

Ngày 2/5/2024, Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội cho phép Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Theo tờ trình của Bộ Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở là 2 đạo luật quan trọng. Đặc biệt, 2 đạo luật này có tác động trực tiếp đến nhu cầu sinh sống của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều Luật khác, trong đó có Luật Đất đai.

Luật Nhà ở 2023 bổ sung nhiều chính sách mới, mang tính đột phá như quy định chế độ thanh toán trong mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; bổ sung cụ thể điều kiện để cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản; phát triển nhà lưu trú công nhân và phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Cần thiết đưa Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực cùng lúc với Luật Đất đai. Ảnh minh họa
Cần thiết đưa Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực cùng lúc với Luật Đất đai. Ảnh minh họa

Với Luật Kinh doanh bất động sản cũng có nhiều nội dung mới mang tính đột phá nhằm tăng cường phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương, thiết lập công cụ kiểm soát quản lý thị trường bất động sản.

Đầu tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, bảo đảm đủ điều kiện để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành sớm 3 luật này.

Trước đó, khi Luật Đất đai (sửa đổi) được đề xuất có hiệu lực sớm trước thời hạn 6 tháng, nhiều chuyên gia cũng bày tỏ về sự đồng bộ đi vào hoạt động của Luật Đất đai với Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Theo Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. HCM, cùng với việc Luật Đất đai 2024 có hiệu lực sớm, cần phải đồng bộ 2 luật liên quan gồm Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2023. Đây đều là những bộ luật có vai trò đặc biệt quan trọng trong thị trường bất động sản. Nếu như 2 luật này không được đồng bộ cùng Luật Đất đai 2024 sẽ dẫn đến việc các trình tự, thủ tục đầu tư dự án không được tháo gỡ đồng loạt mà vẫn phải tiếp tục chờ đợi do liên quan đến nhau.​

Chi Chi

Theo Chất lượng và cuộc sống